Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Udruženja znanja

Koji je cilj?

Udruženja znanja transnacionalni su projekti koji povezuju ustanove visokog obrazovanja i poduzeća radi suradnje na pitanjima od zajedničkog interesa.

Ukupni je cilj doprinos jačanju europskog kapaciteta za inovacije i potpora modernizaciji europskih sustava visokog obrazovanja.

Udruženja znanja usmjerena su na jedan ili više sljedećih ciljeva:

 • razvoj novih, inovativnih i multidisciplinarnih pristupa podučavanju i učenju
 • poticanje poduzetništva i poduzetničkih vještina osoblja u visokom obrazovanju i poduzećima
 • razmjenu znanja i zajednički rad na novim rješenjima.

Koje mogućnosti postoje?

Udruženja znanja organizacijama nude priliku za razvoj projekta koji pridonosi nekom od gore navedenih područja. Otvorena su za sve discipline i sektore, kao i za međusektorsku suradnju.

Partneri u Udruženjima znanja imaju zajedničke ciljeve i surađuju kako bi ostvarili rezultate i ishode od kojih svi imaju koristi.

Primjeri područja koja se mogu podupirati obuhvaćaju:

 • poticanje inovacija u visokom obrazovanju i poduzetničkom sektoru
 • razvoj poduzetništva i vještina
 • poticanje protoka i razmjene znanja između visokog obrazovanja i poduzetničkog sektora.

Kako to funkcionira?

Organizacije zainteresirane za sudjelovanje mogu sudjelovati u okviru konzorcija, uključujući:

 • najmanje šest neovisnih organizacija iz najmanje tri države obuhvaćene Programom,
 • od kojih barem dvije moraju biti ustanove visokog obrazovanja (HEI) te
 • barem dvije moraju biti korporacije/poduzeća (konzultantska društva i posrednici prihvatljivi su pod uvjetom da pokažu relevantno iskustvo i predanost u relevantnom području).

Organizacije iz partnerskih država dobrodošle su, no moraju dokazati svoju dodanu vrijednost u okviru konzorcija.

Konzorcij mora predvoditi podnositelj prijave, odnosno organizacija koja podnosi prijedlog u ime partnera te je odgovorna za ukupnu provedbu projekta. Partneri projekta mogu biti:

 • puni partneri, koji aktivno sudjeluju u projektu i odgovaraju podnositelju prijave te
 • pridruženi partneri, koji pridonose specifičnim zadacima ili aktivnostima.

Ulogu pridruženih partnera potrebno je jasno definirati u fazi prijave te oni ne mogu primati sredstva. Obje vrste partnera mogu biti iz države obuhvaćene Programom ili partnerske države.

Što još treba znati?

Projekti traju od dvije do tri godine iako ih je, u iznimnim slučajevima, moguće na zahtjev produljiti za najviše šest mjeseci.

Najveći je iznos financiranja za dvogodišnji projekt 700 000 eura, a za trogodišnji projekt 1 000 000 eura.

Ustanove visokog obrazovanja osnovane u državama obuhvaćenima Programom moraju biti nositelji valjane Povelje Erasmus za visoko obrazovanje. ECHE nije obavezna za HEI-je iz partnerskih država.

Specifična komponenta projekta mora biti osiguranje kvalitete, kako bi se osiguralo postizanje očekivanih rezultata i učinak koji nadilazi partnerske organizacije.

Udruženja znanja trebala bi izraditi publikacije poput izvješća, smjernica i priručnika te ih, kada je to moguće, staviti na raspolaganje kao otvorene obrazovne resurse. Trebala bi iskoristiti postojeće inicijative te ugraditi digitalne alate u svoje metode rada.

Udruženja znanja trebala bi planirati sudjelovanje u tematskim skupinama i drugim inicijativama za promicanje razmjene najboljih praksi. U proračunu bi trebala predvidjeti troškove predstavljanja projekta i rezultata na forumu sveučilišta i poduzetničkog sektora.

Kako se prijaviti?

Prijave treba poslati u okviru godišnjih poziva na podnošenje prijedloga koje objavljuje Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Saznajte više

Vodič programa Erasmus+ glavni je izvor informacija o Udruženjima znanja, iako dodatne informacije o postupku prijave možete zatražiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.

Dodatne informacije možete zatražiti od Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu.