Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Tudásfejlesztési szövetségek

Mi a cél?

A tudásfejlesztési szövetségek transznacionális projektek, amelyek keretében felsőoktatási intézmények és az üzleti élet szereplői együtt dolgoznak közös érdeklődésükre számot tartó kérdésekben.

A szövetségek általános célja az európai innovációs kapacitás megerősítésének elősegítése és az európai felsőoktatási rendszerek korszerűsítésének támogatása.

A tudásfejlesztési szövetségek tevékenységének középpontjában egy vagy több törekvés áll az alábbiak közül:

 • új, innovatív és multidiszciplináris megközelítések kidolgozása az oktatás és a tanulás terén,
 • a vállalkozókedv ösztönzése és a vállalkozói készségek javítása a felsőoktatásban és a vállalkozásoknál dolgozó szakemberek körében,
 • az ismeretek megosztása és új megoldások kidolgozása.

Milyen lehetőségekről van szó?

A tudásfejlesztési szövetségek lehetőséget kínálnak a szervezeteknek arra, hogy olyan projektet hozzanak létre, mely hozzájárul a fenti törekvések valamelyikének megvalósításához. A szövetségek minden tudományterület és gazdasági ágazat előtt nyitva állnak, és ágazatközi együttműködésre is lehetőséget teremtenek.

A tudásfejlesztési szövetségekben részt vevő partnerek közös célok megvalósításán fáradoznak, és közös erővel dolgoznak kölcsönösen előnyös eredmények elérése érdekében.

A támogatható területek közé tartozik például:

 • az innováció előmozdítása a felsőoktatásban és az üzleti életben,
 • a vállalkozókedv ösztönzése és a vállalkozói készségek fejlesztése,
 • a felsőoktatás és az üzleti szféra közötti tudáscsere és tudásáramlás ösztönzése.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Az érdeklődő szervezek konzorcium tagjaként vehetnek részt projektekben. A vonatkozó feltételek a következők:

 • a konzorciumban legalább három programország legalább hat független szervezetének kell részt vennie;
 • a részt vevő szervezetek közül legalább kettőnek felsőoktatási intézménynek kell lennie;
 • a részt vevő szervezetek közül legalább két másiknak a vállalkozások közül kell kikerülnie (tanácsadó és közvetítő cégek is jogosultak lehetnek a részvételre, ha igazolni tudják, hogy elkötelezettek, és rendelkeznek releváns tapasztalattal az adott területen).

Partnerországok szervezetei is részt vehetnek a konzorciumban, de esetükben bizonyítani kell, hogy részvételük hozzáadott értéket hoz létre.

A konzorciumot a pályázó szervezetnek kell vezetnie – annak a szervezetnek, amelyik a partnerek nevében benyújtja a javaslatot, és amely a projekt általános megvalósításáért felelős. A projektpartnerek:

 • vagy teljes jogú partnerek, akik a pályázó irányítása alatt tevékenyen részt vesznek a projektben,
 • vagy társult partnerek, akik konkrét projektfeladatok vagy projekttevékenységek megvalósításában vállalnak szerepet.

A társult partnerek nem részesülhetnek pénzügyi támogatásban. Szerepüket világosan meg kell határozni a pályázati szakaszban. Mind a teljes jogú, mind a partnerszervezetek lehetnek akár programországbeli, akár partnerországbeli szervezetek.

Mit érdemes még tudni?

A projektek időtartama 2–3 év, de ez az időtartam – kivételes esetekben – kérésre meghosszabbítható. A meghosszabbítás nem haladhatja meg a hat hónapot.

A kétéves projektek esetében a támogatás maximális összege 700 000 euró, a hároméves projektek esetében pedig 1 000 000 euró.

A konzorciumban részt vevő programországbeli felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük. Az Erasmus Felsőoktatási Charta megléte nem jelent feltételt a partnerországok felsőoktatási intézményeinek esetében.

Követelmény, hogy a projekt egyik konkrét alkotóeleme a minőségbiztosítás legyen annak érdekében, hogy a szövetség tevékenysége az elvárásoknak megfelelő eredménnyel záruljon és a partnerszervezeteken túlmutató hatást érjen el.

Kívánatos, hogy a tudásfejlesztési szövetségek jelentéseket, iránymutatásokat, kézikönyveket és más kiadványokat publikáljanak, és ezeket lehetőség szerint nyitott oktatási segédanyagok formájában mindenki számára hozzáférhetővé tegyék. Elvárást jelent az is, hogy hasznosítsanak már folyamatban lévő kezdeményezéseket, továbbá hogy a digitális eszközök használata szerves részét képezze az általuk alkalmazott munkamódszereknek.

A tudásfejlesztési szövetségeknek készeknek kell lenniük arra, hogy tematikus klaszterekben és egyéb kezdeményezésekben vegyenek részt a bevált módszerek átadásának és átvételének elősegítése céljából. Ezenfelül költségvetésükből pénzt kell előirányozniuk arra, hogy ismertessék projektjüket és annak eredményeit az egyetemek és a vállalkozások közötti párbeszéd európai fórumán.

Hogyan lehet pályázni?

A pályázatokat az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség által évente közzétett pályázati felhívásokra kell benyújtani.

További információk

A tudásfejlesztési szövetségekről a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel.