Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stipendier til de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Ansøgerprofil

  • Studerende på kandidatniveau fra hele verden kan ansøge.
  • Du skal have afsluttet en første videregående uddannelse eller kunne dokumentere et anerkendt tilsvarende uddannelsesniveau i henhold til den nationale lovgivning og praksis i det land, hvor uddannelsen er gennemført. Du kan også ansøge, hvis du er i det sidste år af din første uddannelse og vil blive færdiguddannet, inden masteruddannelsen starter.

Om de fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser

Fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser er integrerede studieprogrammer af høj kvalitet på masterniveau. Uddannelser er udformet og leveres af et internationalt partnerskab mellem videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande verden over.

Erasmus+ finansierer stipendier til studerende, så de kan deltage i disse programmer. Masteruddannelserne tilbyder disse stipendier til de bedst rangerede studerende verden over gennem årlige ansøgningsrunder.

EU-stipendier dækker udgifterne til en studerendes deltagelse i programmet, rejse og tilskud til leveomkostninger.

Aktiviteter og resultater

  • Fælles Erasmus Mundus-masteruddannelser giver 60, 90 eller 120 ECTS point. Det betyder, at uddannelserne har en varighed på mindst 12 måneder og højst 24 måneder. Flertallet er programmer på 24 måneder.
  • Din uddannelse skal mindst omfatte to studieperioder i to lande (forskelligt fra dit bopælsland). Uddannelserne tilbyder forskellige studieforløb, som opfylder denne betingelse.
  • En vellykket gennemførelse af uddannelsen fører til enten udstedelse af et fælles eksamensbevis (dvs. ét eksamensbevis udstedt på vegne af mindst to af de videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet) eller flere eksamensbeviser (dvs. mindst to eksamensbeviser udstedt af to videregående uddannelsesinstitutioner i konsortiet).

Ansøgninger og flere oplysninger

Du bør først konsultere onlinekataloget over Erasmus Mundus-masteruddannelser. Hver uddannelses websted indeholder alle de oplysninger, som du har brug for om indhold, adgangskrav og universiteterne, så du kan afgøre, om det er det rigtige program for dig.

Uddannelsens websted vil også føre dig igennem alle trin i onlineansøgningsprocessen.

Hver sommer tilføjes der et nyt udvalg af fælles masteruddannelser under Erasmus Mundus. De fleste konsortier kræver, at ansøgninger indsendes mellem oktober og januar for uddannelser, der starter det følgende studieår.

Vær sikker på, at du kender dine rettigheder, når du studerer i udlandet.

EMA - Erasmus Mundus Association er den særlige alumneforening for de fælles mastergrader. Deres websted tilbyder ansøgerne rådgivning og inspiration.

ESAA - Erasmus+ Student and Alumni Alliance (forening for Erasmus+-studerende og -alumner) tilbyder studerende og alumner fra Erasmus+ et dynamisk forum, hvor de kan udvikle netværk, få faglig udvikling og foretage interkulturel udveksling.

Ph.d.-studerende kan desuden få EU-støtte til forskningsophold i udlandet via Marie Skłodowska-Curie-aktiviteterne.