Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mindre partnerskaber

Om mindre partnerskaber

Mindre partnerskaber har til formål at nå ud til græsrodsorganisationer og andre, der har mindre kendskab til Erasmus+. Mindre partnerskaber skal give mindre aktører og enkeltpersoner inden for skoleuddannelse, voksenuddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt, som ellers er svære at nå ud til, adgang til programmet.

  • lavere tilskudsbeløb til organisationer
  • kortere varighed
  • enklere administrationskrav
  • færre adgangsbarrierer
  • fleksible formater — blanding af tværnationale og nationale aktiviteter — for at gøre det muligt for mindre organisationer at nå ud til personer med færre muligheder

Mindre partnerskaber kan bidrage til at oprette og udvikle tværnationale netværk og skabe sammenhæng mellem politikken på lokalt, regionalt, nationalt og internationalt plan. De støtter også et aktivt europæisk medborgerskab og introducerer den europæiske dimension på lokalt plan.

Hvem kan ansøge?

Deltagende organisationer i et programland kan ansøge om mindre partnerskaber. Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet. Alle offentlige og private organisationer, der er etableret i et programland (se "Støtteberettigede lande"), kan deltage i partnerskabet.

Uanset hvilket område projektet omhandler, kan alle organisationer, som er aktive inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, unge, sport eller andre socioøkonomiske sektorer, deltage i mindre partnerskaber. Organisationer, der arbejder inden for andre områder, kan også deltage, (f.eks. lokale, regionale og nationale myndigheder, godkendelses- og valideringscentre, handelskamre, handelsorganisationer, vejledningscentre, kultur- og sportsorganisationer).

Afhængigt af projektets prioritet og mål skal mindre partnerskaber inddrage det mest hensigtsmæssige og bredest mulige udvalg af partnere og udnytte deres forskellige erfaringer, profiler og specifikke ekspertise.

Sådan ansøger du

Interesserede organisationer kan ansøge på portalen for finansiering og udbud.

En indkaldelse af forslag gennemføres i 2021. Fristen for indsendelse af ansøgninger om tilskud er den 17. juni 2021 (kl. 17.00 dansk tid).

Relaterede politikker

Mindre partnerskaber har fokus på de samme prioriteter som samarbejdspartnerskaber.

Få mere at vide

Programguiden for Erasmus+ er den primære informationskilde vedrørende samarbejdspartnerskaber. Den indeholder alle oplysninger om prioriteter, tildelingskriterier, finansieringsregler osv.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Lukket

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Lukket

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).