Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Online jazyková podpora

Účelem online jazykové podpory (Online Linguistic Support (OLS)) je pomoci účastníkům programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity zlepšit si znalost jazyka, ve kterém hodlají pracovat, studovat nebo vykonávat dobrovolnickou činnost v zahraničí, aby mohli tuto zkušenost co nejlépe zúročit.

Vzhledem k tomu, že nedostatek jazykových dovedností představuje i nadále jednu z hlavních překážek širší účasti mladých lidí na vzdělávání a odborné přípravě v zahraničí, představuje naše jazyková podpora snadnou a rychlou pomoc. Přispívá tak k plnění jednoho z konkrétních cílů programu Erasmus+, kterým je podpora výuky jazyků a jazykové rozmanitosti.

Kdo může tento nástroj využít?

OLS je v současné době k dispozici účastníkům z následujících oblastí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

  • vysokoškolské vzdělávání
  • Evropský sbor solidarity
  • odborné vzdělávání a příprava
  • vzdělávání dospělých (včetně pracovníků ze všech oblastí vzdělávání a odborné přípravy a mládeže)
  • školy
  • mládež

Dostupné jazyky

Online jazyková podpora je k dispozici pro všechny úřední jazyky EU: angličtinu, bulharštinu, češtinu, dánštinu, estonštinu, finštinu, francouzštinu, chorvatštinu, irštinu, italštinu, litevštinu, lotyštinu, maďarštinu, maltštinu, němčinu, nizozemštinu, polštinu, portugalštinu, rumunštinu, řečtinu, slovenštinu, slovinštinu, španělštinu a švédštinu.

Kromě toho bude OLS k dispozici také v úředních jazycích zemí programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity: v islandštině, makedonštině, norštině, srbštině a turečtině.

Jak tento nástroj funguje

Účastníci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity si mohou před odjezdem do zahraničí nechat ohodnotit své jazykové dovednosti a zjistit úroveň znalostí jazyka, který budou používat při studiu, práci nebo dobrovolnické činnosti, a získat přístup k personalizované jazykové výuce.

Pokud má pobyt v rámci mobility studenta trvat 14 dní a více a jde o vysokoškolského studenta, před výjezdem se povinně zúčastní hodnocení znalosti příslušného jazyka, aby se potvrdilo, že splňuje doporučenou úroveň, kterou určila daná přijímající organizace (netýká se rodilých mluvčích nebo řádně odůvodněných případů). Výsledky hodnocení jazykových znalostí nejsou pro možnost vycestovat v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity nijak směrodatné.

Účastníci, kteří si chtějí zlepšit znalost cizího jazyka, mají možnost absolvovat jazykové kurzy online před odjezdem do zahraničí nebo až během pobytu. Účast na jazykovém kurzu zahrnuje širokou škálu interaktivních a individuálně uzpůsobených aktivit. Účastníci mohou absolvovat jazykové kurzy v kterémkoli z dostupných jazyků v OLS bez omezení počtu jazyků a studijních oddělení.

V některých případech, kdy služba hlavní jazyk nenabízí, poskytne jazykovou podporu vysílající nebo přijímající organizace jinými prostředky. Po návratu mohou účastníci projít závěrečným posouzením, díky němuž si ověří, jakého pokroku dosáhli.

Jak se můžete zúčastnit

Pokud jste již byli vybráni a vyjedete na pobyt v rámci programu Erasmus+ nebo Evropského sboru solidarity a splňujete výše uvedená kritéria, vaše instituce/organizace vám zašle uživatelské jméno a heslo pro přístup do platformy.

Podrobnější informace vám poskytne vysílající instituce, koordinační organizace nebo národní agenturu.