Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Online jazyková podpora

Cieľom online jazykovej podpory je pomôcť účastníkom programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity pri zlepšovaní ich znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť v zahraničí, aby z tejto skúsenosti mohli vyťažiť čo najviac.

Nedostatočné jazykové zručnosti ostávajú jednou z hlavných prekážok využívania európskych príležitostí v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mobility mládeže. Cieľom online jazykovej podpory je preto sprístupniť jazykovú podporu pružným a jednoduchým spôsobom. Online jazyková podpora takisto prispieva k osobitnému cieľu programu Erasmus+, ktorým je podpora jazykového vzdelávania a jazykovej rozmanitosti.

Kto môže tento nástroj využiť

Online jazyková podpora je v súčasnosti k dispozícii pre účastníkov z týchto oblastí programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity

  • vysokoškolské vzdelávanie
  • Európsky zbor solidarity
  • odborné vzdelávanie a príprava (OVP)
  • vzdelávanie dospelých (vrátane zamestnancov zo všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy a mládeže)
  • školy
  • mládež

Dostupné jazyky

Online jazyková podpora je k dispozícii pre všetky úradné jazyky Európskej únie: bulharčina, španielčina, čeština, dánčina, nemčina, estónčina, gréčtina, angličtina, francúzština, írčina, chorvátčina, taliančina, lotyština, litovčina, maďarčina, maltčina, holandčina, poľština, portugalčina, rumunčina, slovenčina, slovinčina, fínčina a švédčina.

Okrem toho bude online jazyková podpora k dispozícii aj v úradných jazykoch krajín zapojených do programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity: Islandčina, macedónčina, nórčina, srbčina a turečtina.

Ako to funguje

Účastníci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktorí pred odchodom do zahraničia absolvujú hodnotenie jazykových schopností OLS, budú mať lepšiu predstavu o svojich znalostiach jazyka, v ktorom sa chystajú študovať, pracovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť, a získajú prístup k personalizovanému jazykovému vzdelávaniu.

Hodnotenie jazykových schopností v príslušnom jazyku pred odchodom je povinné pre vysokoškolských študentov, ak ich pobyt v rámci mobility trvá najmenej 14 dní. Slúži ako záruka, že spĺňajú odporúčanú úroveň jazykovej znalosti, ktorú vyžaduje prijímajúca organizácia (táto povinnosť sa neuplatňuje v prípade materinského jazyka alebo ak je to riadne odôvodnené). Výsledky hodnotenia jazykových znalostí nebránia účastníkom zúčastňovať sa na programoch Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Účastníci, ktorí si chcú zlepšiť svoje jazykové zručnosti, môžu absolvovať online jazykové kurzy pred vycestovaním do zahraničia alebo počas svojho pobytu v zahraničí. Prístup k jazykovému kurzu zahŕňa širokú škálu interaktívnych a individuálne prispôsobených činností. Účastníci môžu absolvovať jazykové kurzy v ktoromkoľvek z dostupných jazykov v rámci online jazykovej podpory bez obmedzenia počtu jazykov a študijných oddelení.

V prípade, že pre daný hlavný jazyk neexistuje online jazyková podpora, poskytuje vysielajúca alebo prijímajúca organizácia účastníkovi iné nástroje jazykovej podpory. Po návrate môžu účastníci absolvovať konečné hodnotenie zamerané na zmeranie pokroku, ktorý dosiahli počas pobytu v zahraničí.

Ako sa môžete zapojiť

Ak ste boli vybraný(-á) na pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity, vaša inštitúcia/organizácia vám pošle prihlasovacie meno a heslo na prístup do platformy online jazykovej podpory.

V prípade záujmu o ďalšie informácie sa obráťte na svoju vysielajúcu inštitúciu, koordinačnú organizáciu alebo národnú agentúru.