Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Veebipõhine keeletugi

Veebipõhine keeletugi (Online Linguistic Support – OLS) on loodud selleks, et aidata programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatel parandada selle keele oskust, mida nad hakkavad kasutama välismaal õppides, töötades või vabatahtlikus tegevuses osaledes, et nad saaksid sellest kogemusest võimalikult palju kasu.

Kuna vähene keeleoskus on endiselt üks peamisi tõkkeid, mis takistab ELi pakutavate haridus-, koolitus- ja noortevaldkonna liikuvusvõimaluste kasutamist, tehakse veebipõhise keeletoe kaudu keeleõpe kättesaadavaks paindlikult ja lihtsalt. Samuti aitab see saavutada programmi „Erasmus+“ erieesmärki edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust.

Kellel on juurdepääs veebipõhisele keeletoele?

Veebipõhine keeletugi on praegu kättesaadav programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejatele, kes on seotud järgmiste valdkondadega:

  • kõrgharidus
  • Euroopa solidaarsuskorpus
  • kutseharidus ja -õpe
  • täiskasvanuharidus (sealhulgas kõigi haridus- ja koolitusvaldkondade ning noorsoovaldkonna töötajad)
  • koolid
  • noorsootöö

Veebipõhise keeletoega hõlmatud keeled

Veebipõhine keeletugi tehakse kättesaadavaks kõigi Euroopa Liidu keelte jaoks: bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, iiri, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari.

Lisaks tehakse veebipõhine keeletugi kättesaadavaks programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalevate riikide ametlikes keeltes, st islandi, makedoonia, norra, serbia ja türgi keeles.

Kuidas veebipõhine keeletugi toimib?

Tänu keeleoskuse hindamisele veebipõhise keeletoe platvormil, saavad programmis „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad enne välisriiki siirdumist hinnata selle keele oskust, mida nad õppides, töötades või vabatahtlikus tegevuses osaledes kasutama hakkavad.

Kui õpiränne kestab 14 päeva või kauem, siis on sihtriigi keele oskuse hindamine enne välisülikooli minekut üliõpilaste jaoks kohustuslik, veendumaks, et nende keeleoskus vastab vastuvõtva organisatsiooni soovitatud tasemele. Erandid tehakse seda keelt emakeelena rääkivatele üliõpilastele ja nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel. Keeleoskuse hindamise tulemused ei takista programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuses osalemist.

Osalejail, kes soovivad oma keeleoskust parandada, on võimalus läbida enne välismaale minekut ning välismaal viibimise ajal veebipõhine keelekursus. Keelekursused hõlmavad väga mitmesuguseid interaktiivseid ja vajadustele kohandatud tegevusi. Osalejad saavad veebipõhise keeletoe platvormil õppida kõiki seal pakutavaid keeli, õpitavate keelte ja õppeüksuste arv ei ole piiratud.

Kui veebipõhine keeletugi ei ole põhikeele jaoks kättesaadav, siis pakuvad saatev või vastuvõttev organisatsioon keeletuge mõnel muul viisil. Liikuvusperioodi lõpus võivad osalejad läbida lõpphindamise, et teha kindlaks välismaal viibimise ajal tehtud edusammud.

Kuidas osaleda?

Kui teid on juba programmi „Erasmus+“ või Euroopa solidaarsuskorpuse raames välismaale minekuks välja valitud, saadab teie asutus või organisatsioon teile kasutajanime ja salasõna juurdepääsuks veebipõhise keeletoe platvormile.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust lähetava asutuse või koordineeriva organisatsiooni või riikliku bürooga.