Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Valodas atbalsts tiešsaistē

Valodas atbalsts tiešsaistē (“online linguistic support” jeb OLS) ir izstrādāts tā, lai programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekiem palīdzētu uzlabot tās svešvalodas zināšanas, kuru viņi izmantos, strādājot, studējot vai veicot brīvprātīgo darbu ārzemēs. Tas viņiem ļaus pēc iespējas vairāk iegūt no šīs pieredzes.

Tā kā svešvalodu neprasme joprojām ir viens no lielākajiem šķēršļiem, kas eiropiešiem neļauj izmantot izglītības, prakses un jauniešu mobilitātes iespējas, OLS valodas atbalstu padara elastīgāku un ērtāku. Tas arī palīdz sasniegt konkrētu programmas “Erasmus+” mērķi — veicināt valodu apguvi un valodu daudzveidību.

Kas to var izmantot?

OLS pašlaik ir pieejams dalībniekiem šādās “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa jomās

  • augstākā izglītība
  • Eiropas Solidaritātes korpuss
  • profesionālā izglītība un apmācība (PIA)
  • pieaugušo izglītība (iekļaujot personālu no visām izglītības, apmācības un jaunatnes jomām)
  • skolas
  • jaunatne

Pieejamās valodas

Valodas atbalsts tiešsaistē būs pieejams visās Eiropas Savienības valodās: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodā.

Turklāt OLS būs pieejams arī “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa programmas valstu oficiālajās valodās: islandiešu, maķedoniešu, norvēģu, serbu un turku valodā.

Kā tas darbojas

Pirms došanās uz ārzemēm nokārtojot OLS piedāvāto svešvalodas pārbaudi, “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki var noteikt, cik labi viņi prot valodu, kuru izmantos mācībās, darbā vai brīvprātīgajā darbā, un piekļūt personalizētam valodas apguves plānam.

Augstskolu studentiem pirms došanās apmaiņā vismaz uz 14 dienām šī apmaiņas valodas pārbaude ir obligāta, lai pārliecinātos, ka viņi valodu zina uzņemošās augstskolas ieteiktajā līmenī (izņemot tad, ja tā ir viņu dzimtā valoda, vai citos pienācīgi pamatotos gadījumos). Dalībnieku valodas zināšanu pārbaudes rezultāti nekādi neietekmē viņu dalību programmā “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa programmās.

Dalībniekiem, kuri vēlas uzlabot savu valodas prasmi, ir iespēja piedalīties valodas mācību kursos tiešsaistē pirms apmaiņas un tās laikā. Piekļuve valodu kursiem ietver ļoti dažādus interaktīvus un īpaši pielāgotus pasākumus. Dalībnieki var apmeklēt valodu kursus jebkurā no OLS pieejamajām valodām bez valodu un mācību vienību skaita ierobežojumiem.

Atsevišķos gadījumos, kur OLS neietver galveno valodu, nosūtošā vai uzņemošā organizācija lingvistisko atbalstu sniedz ar citiem līdzekļiem. Pēc atgriešanās dalībnieki var kārtot galīgo pārbaudi, kas ļauj novērtēt, kā ārzemēs ir uzlabojusies viņu svešvalodas prasme.

Kā varat piedalīties

Ja jau esat izvēlēts apmaiņai programmā “Erasmus+” vai Eiropas Solidaritātes korpusā, jūsu valsts iestāde vai organizācija jums nosūtīs pieteikumvārdu un paroli, ar ko varēsiet pieteikties OLS.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, sazinieties ar savu nosūtītājiestādi vai koordinējošo organizāciju, vai valsts aģentūru.