Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Språkstöd på nätet

Språkstödet på nätet har utformats för att hjälpa deltagare i Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren att förbättra sina kunskaper i det språk som de kommer att använda vid arbete, studier eller volontärarbete utomlands så att de får ut så mycket som möjligt av sin upplevelse.

Bristande språkkunskaper är ett av de största hindren för att delta i EU:s utbildnings- och ungdomsprogram. Med språkstödet på nätet kan fler få hjälp på ett flexibelt och enkelt sätt. Det bidrar också till att främja språkinlärning och språklig mångfald, som är ett av målen med Erasmus+.

Vem kan få språkstöd?

Språkstödet finns för närvarande för dem inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som ska delta i

  • högre utbildning
  • Europeiska solidaritetskåren
  • yrkesutbildning
  • vuxenutbildning (även personal som arbetar inom områdena utbildning och ungdomsfrågor)
  • skolor
  • ungdomsfrågor

Språk

Språkstödet finns för alla EU-språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.

Dessutom finns språkstödet på de officiella språken i de programländer för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som inte är EU-länder: isländska, makedonska, norska, serbiska och turkiska.

Hur går det till?

Du som ska åka på ett Erasmusutbyte eller delta i Europeiska solidaritetskåren får hjälp att bedöma dina språkkunskaper och tillgång till språkinlärning som är anpassad just till dig.

Om du läser på högskolan och ska vara borta i mer än två veckor måste du testa dina kunskaper i det språk du kommer att använda innan du reser för att se om du når upp till den rekommenderade nivån. Om du har språket som modersmål behöver du inte göra testet (och inte heller i vissa andra motiverade fall). Men även om du inte kan språket så bra får du ändå delta i Erasmus+ eller solidaritetskåren.

Du kan också gå språkkurser på nätet före och under utlandsvistelsen. Kurserna kan bland annat vara interaktiva eller skräddarsydda. Du kan läsa vilket språk du vill och så många språk som du vill. Antalet studieenheter är inte begränsat.

Om det språk du behöver lära dig inte omfattas av språkstödet får du i stället hjälp av din hem- eller värdorganisation. När du har kommit hem ska du göra språktestet igen så att du kan se hur mycket du har lärt dig.

Hur gör jag?

Om du ska åka på ett utbyte eller delta i ett projekt inom Erasmus+ eller Europeiska solidaritetskåren och uppfyller kriterierna ovan får du ett användarnamn och ett lösenord så att du kan logga in på språkstödet.

Om du vill veta mer kan du kontakta din institution, den samordnande organisationen eller det nationella programkontoret.