Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sprijin lingvistic online

Sprijinul lingvistic online (Online Linguistic Support – OLS) este conceput pentru a ajuta participanții la Erasmus+ și la Corpul european de solidaritate să cunoască mai bine limba în care vor lucra, vor studia sau vor face voluntariat în străinătate, astfel încât să poată beneficia din plin de această experiență.

Lipsa de competențe lingvistice rămâne unul din principalele obstacole în calea participării la programele europene de mobilitate în domeniul educației, formării și tineretului. OLS facilitează accesul la sprijin lingvistic online și, totodată, oferă mai multă flexibilitate. De asemenea, contribuie la realizarea unuia dintre obiectivele specifice ale programului Erasmus+, și anume promovarea învățării limbilor străine și a diversității lingvistice.

Cine poate beneficia

OLS este disponibil în prezent pentru participanții la Erasmus+ și Corpul european de solidaritate în următoarele domenii:

  • învățământ superior
  • Corpul european de solidaritate
  • educație și formare profesională (EFP)
  • învățarea în rândul adulților (inclusiv personalul din toate domeniile educației, formării și tineretului)
  • instituții de învățământ
  • tineret.

Limbi disponibile

OLS este disponibil în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene: bulgară, cehă, daneză, germană, greacă, engleză, estonă, spaniolă, finlandeză, franceză, irlandeză, croată, maghiară, italiană, lituaniană, letonă, malteză, neerlandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă și suedeză.

De asemenea, OLS va fi disponibil și în limbile oficiale ale țărilor participante la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate: islandeză, macedoneană, norvegiană, sârbă și turcă.

Cum funcționează

Evaluarea lingvistică oferită de OLS le permite participanților la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate să-și testeze, înainte de a pleca în străinătate, competențele în limba în care vor studia, lucra sau face voluntariat. De asemenea, aceștia vor putea beneficia de îndrumări personalizate pentru a învăța limbi străine.

Evaluarea în limba care face obiectul acțiunii de mobilitate este obligatorie pentru studenții care pleacă pentru o perioadă de cel puțin 14 zile (cu excepția vorbitorilor nativi sau în cazuri justificate în mod corespunzător), pentru a se putea determina astfel dacă au nivelul lingvistic recomandat de organizația-gazdă. Rezultatele evaluării nu îi împiedică să participe la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate.

Participanții care doresc să își amelioreze competențele lingvistice au posibilitatea de a urma cursuri online înainte de a pleca și pe parcursul șederii în străinătate. Accesul la cursurile de limbă include o mare varietate de activități interactive și personalizate. Participanții pot urma cursuri de limbi străine în oricare din limbile disponibile, fără limită pentru numărul de limbi și unitățile de studiu.

În anumite cazuri, dacă limba principală nu este acoperită de OLS, organizația de trimitere sau organizația-gazdă va furniza sprijin lingvistic prin alte mijloace. La întoarcere, participanții vor putea efectua o evaluare finală, care le va permite să afle cât au progresat în timpul șederii în străinătate.

Cum puteți participa

Dacă ați fost deja selectat(ă) să plecați în străinătate cu Erasmus+ sau Corpul european de solidaritate, instituția sau organizația dumneavoastră vă va trimite un nume de utilizator și o parolă cu care veți putea accesa OLS.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați instituția de trimitere, organizația coordonatoare sau agenția națională.