Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sproglig onlinesupport

Sproglig onlinesupport (Online Linguistic Support eller OLS) skal hjælpe deltagere i Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps med at forbedre kendskabet til det sprog, de skal arbejde, studere eller udføre frivilligt arbejde på i udlandet, så de får mest muligt ud af opholdet.

Da manglende sprogfærdigheder stadig er en af de største hindringer for, at unge kan at deltage i uddannelse og andre typer ophold i udlandet, vil vi med OLS give adgang til sproghjælp på en let og fleksibel måde. Dertil kommer, at OLS medvirker til at nå et specifikt mål for Erasmus+, nemlig at fremme sprogindlæring og sproglig mangfoldighed.

Hvem kan få gavn af sproglig onlinesupport?

OLS er i øjeblikket tilgængelig for deltagere fra følgende områder under Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps:

  • videregående uddannelse
  • det europæiske solidaritetskorps
  • erhvervsuddannelse
  • voksenuddannelse (også medarbejdere fra alle områder inden for uddannelse og unge)
  • skoler
  • unge

Sprogmuligheder inden for OLS

OLS er findes for alle EU-sprog: bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, hollandsk, irsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk.

Derudover vil OLS også være tilgængelig på de officielle sprog i de programlande, der deltager i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps: Islandsk, makedonsk, norsk, serbisk og tyrkisk.

Sådan fungerer OLS

Ved at gennemføre den sproglige selvvurdering, inden du rejser til udlandet, kan du som deltager i Erasmus+ og det europæiske solidaritetskorps finde ud af dine færdigheder i det sprog, du vil bruge til at studere, arbejde eller udføre frivilligt arbejde, og få adgang til et personligt sprogindlæringsforløb.

Studerende på videregående uddannelser skal tage selvvurderingen af deres niveau i værtslandets sprog inden afrejsen, hvis de skal på ophold af mindst 14 dages varighed. Dermed sikrer de sig, at de opfylder værtsorganisationens anbefalede krav (det gælder dog ikke for folk, der har sproget som modersmål, og i andre begrundede tilfælde). Det er dog ikke en forudsætning for at deltage i Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps, at resultaterne af den sproglige selvvurdering er gode.

Deltagere, der ønsker at styrke deres sprogkundskaber, kan følge onlinekurser før og under udlandsopholdet. Kurserne omfatter en lang række interaktive og skræddersyede aktiviteter. Deltagerne kan følge sprogkurser på et hvilket som helst af de sprog, der er tilgængelige i OLS, uden begrænsning i antallet af sprog og studieenheder.

Hvis sproget ikke er omfattet af OLS, vil den afsendende eller modtagende organisation sørge for andre former for sproglig hjælp. Når deltagerne kommer hjem, kan de tage en afsluttende prøve, så de kan se, hvilke fremskridt de har gjort under deres ophold i udlandet.

Sådan kan du få sproglig onlinesupport

Hvis du allerede er blevet udvalgt til Erasmus+ eller det europæiske solidaritetskorps, sender din institution/organisation dig et brugernavn og et password til OLS-platformen.

Du kan få mere information ved at henvende dig til den udsendende institution, den koordinerende organisation eller det nationale agentur.