Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Internetinė kalbinė parama

Programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviams teikiama internetinė kalbinė parama (angl. Online Language Support, OLS), siekiant padėti jiems geriau išmokti kalbą, kuri bus jų studijų, darbo ar savanoriškos veiklos užsienyje kalba, kad ši patirtis jiems būtų kuo naudingesnė.

Internetinę kalbinę paramą imta teikti todėl, kad nepakankami kalbos įgūdžiai tebėra viena iš pagrindinių kliūčių, trukdančių pasinaudoti Europos švietimo, mokymo ir jaunimo mobilumo galimybėmis. Tai lanksti ir paprasta priemonė, suteikianti galimybę tobulinti kalbos žinias. Ja padedama siekti ir konkretaus programos „Erasmus+“ tikslo skatinti kalbų mokymąsi ir kalbų įvairovę.

Kam tai gali būti naudinga?

OLS šiuo metu gali naudotis dalyvaujantieji veikloje, vykdomoje šiose „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso srityse:

  • aukštojo mokslo;
  • Europos solidarumo korpuso;
  • profesinio mokymo;
  • suaugusiųjų mokymosi (įskaitant visų švietimo, mokymo ir jaunimo sričių darbuotojus);
  • mokyklų;
  • jaunimo.

Galimos kalbos

OLS galima naudotis visomis Europos Sąjungos kalbomis: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.

Be to, OLS bus galima naudotis ir programos „Erasmus+“ bei Europos solidarumo korpuso šalių – Islandijos, Makedonijos, Norvegijos, Serbijos ir Turkijos – oficialiosiomis kalbomis.

Kaip tai veikia?

Į užsienį vykti besirengiantys programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviai gali atlikti OLS kalbos žinių vertinimą ir taip įsivertinti, kaip jie moka kalbą, kuri bus jų studijų, darbo ar savanoriškos veiklos kalba, ir gauti galimybę mokytis pagal individualią kalbos mokymosi programą.

Atlikti šį vertinimą šalies, kurioje vyksta mobilumo programa, kalba prieš išvykstant – būtina sąlyga aukštųjų mokyklų studentams, kurie rengiasi dalyvauti 14 dienų ar ilgesnės trukmės mobilumo programoje. Taip siekiama užtikrinti, kad jie atitiktų priimančiosios organizacijos rekomenduojamą lygį. Išimtis daroma asmenims, kuriems ta kalba yra gimtoji, arba tinkamai pagrįstais atvejais. Kalbos žinių vertinimo rezultatai nėra priežastis neleisti dalyvauti programoje „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso programoje.

Kalbos žinias norintys patobulinti programų dalyviai gali dalyvauti kalbos kursuose internetu prieš išvykdami į užsienį ir būdami užsienyje. Kalbų kursai apima labai įvairią interaktyvią ir specialiai pritaikytą veiklą. Dalyviai gali lankyti kalbų kursus bet kuria OLS kalba; kalbų ir mokymosi modulių skaičius neribojamas.

Jei tam tikrais atvejais pagrindinė kalba nėra viena iš OLS kalbų, siunčiančioji arba priimančioji organizacija kalbinę paramą suteikia kitais būdais. Grįžę namo programos dalyviai gali atlikti galutinį vertinimą, kad galėtų įsivertinti, kokią pažangą padarė būdami užsienyje.

Kaip galite dalyvauti?

Jei jau esate atrinktas vykti į užsienį pagal programą „Erasmus+“ arba Europos solidarumo korpuso programą, jūsų įstaiga arba organizacija, jei reikia, jums atsiųs prisijungimo prie OLS vardą ir slaptažodį.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į siunčiančiąją instituciją, koordinuojančią organizaciją arba nacionalinę agentūrą.