Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Споразумения за мобилност и учене

В тези документи се определят различни критерии, които трябва да бъдат одобрени и следвани от различните страни, участващи в програмите „Еразъм“.

Споразумение за мобилност

Определя програмата за преподаване/обучение, която трябва да се следва.

Образци за споразумения за мобилност

Споразумение за обучение

Осигурява прозрачна и ефикасна подготовка за обмен на студенти.

Насоки и образци за споразумения за обучение

Междуинституционално споразумение

Определя рамковите условия за мобилност на студенти и служители, които се осъществяват между висшите училища.

Подробности за споразумението и примерни документи