Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ordlista - Idrott

Idrott på gräsrotsnivå

Fysisk fritidsaktivitet som utövas regelbundet på amatörnivå av människor i alla åldrar i hälsosyfte, utbildningssyfte eller socialt syfte.

Idrottspersonal

Personer som medverkar i undervisning, träning och ledning av ett idrottslag eller enskilda idrottsutövare, antingen mot betalning eller på frivillig basis.