Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ordlista - Idrott

Idrott på gräsrotsnivå

Fysisk fritidsaktivitet som utövas regelbundet på amatörnivå av människor i alla åldrar i hälsosyfte, utbildningssyfte eller socialt syfte.

Idrottspersonal

Personer som medverkar i undervisning, träning och ledning av ett idrottslag eller enskilda idrottsutövare, antingen mot betalning eller på frivillig basis.