Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Речник на термините - Спорт

Масов спорт

Физически развлекателни дейности, които се практикуват редовно на непрофесионално ниво от хора от всички възрасти със здравни, образователни или социални цели.

Спортен персонал

Лице, участващо в обучението, тренирането и управлението на спортен отбор или на отделни спортисти, срещу заплащане или на доброволни начала.