Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Terminu glosārijs - Sports

Tautas sports

Fiziskas brīvā laika aktivitātes, ar ko visu vecumu cilvēki nodarbojas amatierlīmenī veselības, izglītības vai sociālu apsvērumu dēļ.

Sporta darbinieks

Persona, kas par samaksu vai brīvprātīgi iesaistās sporta komandas vai individuālu sportistu instruēšanā, apmācībā un pārvaldībā.