Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odpovede na vaše otázky

<p>Nižšie na tejto stránke nájdete odpovede na niektoré najčastejšie otázky týkajúce sa programu Erasmus+. Sú len obmedzeným výberom, preto si radšej pozrite aj <a href="[node:1467:url]">časť venovanú príležitostiam</a> alebo sa s nami spojte cez <a href="[node:1474:url]">Kontakty</a>, ak nenájdete to, čo ste hľadali.</p>

<p>V najčastejších otázkach možno nájdete aj vašu odpoveď.</p>

<p>Hľadáte informácie o vplyve <strong>koronavírusu</strong> na činnosti súvisiace s programom Erasmus+ a s Európskym zborom solidarity? Pozrite si <a href="[node:3719:url]">stránku o vplyve koronavírusu</a>.</p>

Ako si môžem vypočítať cestovnú vzdialenosť na určenie výšky grantovej podpory pre jednotlivcov?

Kalkulačka na výpočet vzdialeností. Vzdialenosti sa zobrazia ako priamka.

Kde možno nájsť formuláre žiadostí programu Erasmus+?

Proces podávania žiadostí v rámci programu Erasmus+ sa líši v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo organizáciu, a od toho, či je financovanie riadené národnými agentúrami alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Ďalšie informácie o postupe podávania žiadostí spolu so vzorovými formulármi žiadostí nájdete v časti Ako sa prihlásiť.

Ako sa zapojiť do príležitostí v rámci odbornej prípravy zamestnancov?

Informácie o možnostiach odbornej prípravy zamestnancov nájdete v časti odbornej prípravy pre personál.

Nie som občanom EÚ – môžem sa zúčastniť na tomto programe?

Jednotlivci, ktorí nie sú občanmi EÚ, môžu využiť väčšinu príležitostí, ak pochádzajú z krajiny zapojenej do programu. Občanom partnerských krajín je k dispozícii niekoľko príležitostí, napríklad v rámci spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Kde sa dá zistiť, či je moja organizácia oprávnená získať financovanie z programu Erasmus+?

Kritériá pre príležitosti sa navzájom líšia, preto je lepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti a v sprievodcovi programom.

Kde sa dajú nájsť podrobnejšie informácie o Európskom systéme prenosu a zhromažďovania kreditov a s ním súvisiacich dokumentoch?

Informácie o Európskom systéme prenosu a zhromažďovania kreditov sú k dispozícii na webovej stránke venovanej vzdelávaniu a odbornej príprave.

Ako sa dá získať štipendium v rámci programu Erasmus+ na postgraduálne štúdium?

Informácie o štipendiách na postgraduálne štúdium sú k dispozícii na stránke spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus.

Chcem sa zapojiť do programu Erasmus+, ale vo svojej krajine som nenašiel národnú agentúru. Čo mám robiť?

Národné agentúry sú k dispozícii len v krajinách zapojených do programu, ďalšie krajiny môžu mať národnú kanceláriu programu Erasmus+. Ak to nie je váš prípad a ste jednotlivec, najlepším riešením bude obrátiť sa na svoju inštitúciu alebo organizáciu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Ak zastupujete organizáciu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom služby Europe Direct.

Kde možno nájsť finančného sprievodcu k programu Erasmus+?

Informácie týkajúce sa financovania a finančných pravidiel sú k dispozícii v sprievodcovi programom Erasmus+.

Ste africkou krajinou, africkou vládnou agentúrou alebo inštitúciou, ktorá je oprávnená získať financovanie v rámci programu Erasmus+?

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Kde sa dá nájsť viac informácií o projektoch financovaných z programu Erasmus+?

Všetky projekty financované v rámci programu Erasmus+ možno nájsť na platforme s výsledkami projektov.

Sú pôžičky z programu Erasmus+ na magisterské štúdium dostupné pre všetkých študentov?

Podmienky na udelenie pôžičiek z programu Erasmus+ na magisterské štúdium majú jednotliví poskytovatelia odlišné, ale zvyčajne sa poskytujú len študentom, ktorí do krajiny poskytujúcej pôžičky prichádzajú alebo z nej pochádzajú.

Frequently asked questions

Jednotlivci, ktorí nie sú občanmi EÚ, môžu využiť väčšinu príležitostí, ak pochádzajú z krajiny zapojenej do programu. Občanom partnerských krajín je k dispozícii niekoľko príležitostí, napríklad v rámci spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Národné agentúry sú k dispozícii len v krajinách zapojených do programu, ďalšie krajiny môžu mať národnú kanceláriu programu Erasmus+. Ak to nie je váš prípad a ste jednotlivec, najlepším riešením bude obrátiť sa na svoju inštitúciu alebo organizáciu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Ak zastupujete organizáciu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom služby Europe Direct.

Kalkulačka na výpočet vzdialeností. Vzdialenosti sa zobrazia ako priamka.

Proces podávania žiadostí v rámci programu Erasmus+ sa líši v závislosti od toho, či ide o jednotlivca alebo organizáciu, a od toho, či je financovanie riadené národnými agentúrami alebo Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Ďalšie informácie o postupe podávania žiadostí spolu so vzorovými formulármi žiadostí nájdete v časti Ako sa prihlásiť.

Na tomto programe sa môžu zúčastniť organizácie z väčšiny krajín sveta vrátane väčšiny afrických krajín. Oprávnenosť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, preto bude najlepšie zistiť si informácie na stránke venovanej konkrétnej príležitosti alebo v sprievodcovi programom Erasmus+.

Národné agentúry sú k dispozícii len v krajinách zapojených do programu, ďalšie krajiny môžu mať národnú kanceláriu programu Erasmus+. Ak to nie je váš prípad a ste jednotlivec, najlepším riešením bude obrátiť sa na svoju inštitúciu alebo organizáciu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. Ak zastupujete organizáciu, môžete sa obrátiť na Európsku komisiu prostredníctvom služby Europe Direct.

Organizácie, ktoré sa chcú zúčastniť na programe Erasmus+, sa musia najprv zaregistrovať.

Miesto registrácie bude závisieť od toho, či príležitosti, o ktoré sa chcete uchádzať, ponúka Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA), alebo národná agentúra.

Viac informácií nájdete v časti Registrácia organizácií.