Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Działania „Jean Monnet”

Działania „Jean Monnet” oferują możliwości w dziedzinie kształcenia wyższego i w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia. Działania „Jean Monnet” przyczyniają się do rozpowszechniania wiedzy na temat kwestii związanych z integracją Unii Europejskiej. Wsparciem objęte są następujące akcje:

  • działania „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
  • działania „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia.
  • debata orientacyjna w ramach działania „Jean Monnet” (w dziedzinie kształcenia wyższego oraz innych dziedzinach kształcenia i szkolenia).

Działania te będzie realizowała Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA).