Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aukštasis mokslas

Apžvalga

Pagal „Erasmus+“ remiamas laikinas dėstymas aukštojo mokslo įstaigose (AMĮ) užsienyje.

Jeigu dirbate aukštojo mokslo sektoriuje, galite tam tikrą laiką dėstyti programos „Erasmus+“ šalies arba šalies partnerės įstaigoje.

Dėstymo galimybėmis gali pasinaudoti ir programos šalių organizacijų darbuotojai.

Tai gali būti, pavyzdžiui, verslo įmonės, viešosios įstaigos, socialinių partnerių organizacijos, mokslinių tyrimų institutai ir nevyriausybinės organizacijos.

Trukmė

Jeigu vykstama iš vienos programos šalies į kitą, dėstymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 2 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Jeigu atvejis susijęs su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, dėstymo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 5 dienos ir ne ilgesnis kaip 2 mėnesiai neįskaičiuojant kelionės laiko.

Dėstant užsienyje faktinė dėstymo veikla turi trukti ne trumpiau kaip 8 valandas per savaitę (ar trumpesnį buvimo užsienyje laiką).

Sąlygos

Jeigu dirbate aukštojo mokslo įstaigoje ir jūsų šalis yra programos šalis, jūsų įstaigai turi būti suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija, o jeigu jūsų šalis yra šalis partnerė, jūsų įstaiga turi būti pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su priimančiąja įstaiga.

Programos šalies aukštojo mokslo įstaigos taip pat turi galimybę pakviesti pas save dėstyti darbuotojų iš programos šalių verslo įmonių arba kitų organizacijų.

Prieš jūsų dėstymo laikotarpio pradžią jūs, jūsų aukštojo mokslo įstaiga ir priimančioji įstaiga pasirašote judumo susitarimą. Šiame dokumente išdėstomi jūsų dėstymo tikslai, teisės ir pareigos ir nurodoma, kaip jūsų dėstymo laikotarpis bus pripažintas.

Finansinė parama

ES dotacijomis iš dalies padengiamos jūsų kelionės ir pragyvenimo jūsų buvimo užsienyje laikotarpiu išlaidos. Jos gali skirtis priklausomai nuo:

  1. Priimančiosios šalies.
  2. Judumo tarp programos šalių atveju – jūsų šalies darbuotojų paraiškų dėstyti užsienyje skaičiaus.
  3. Atstumo tarp jūsų ir priimančiosios šalių.
  4. Judumo tarp programos šalių atveju – galimybės naudotis kitais finansiniais šaltiniais jūsų šalyje arba regione.

Jeigu vykstate dėstyti iš vienos programos šalies į kitą, jus siunčianti įstaiga bus atsakinga už visų jums priklausančių išmokų mokėjimą. Jeigu esate verslo įmonės arba kitos organizacijos atstovas, visomis išmokomis pasirūpins jus pakvietusi aukštojo mokslo įstaiga. Jeigu jūsų komandiruotė susijusi su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, jus siunčianti ir priimanti įstaigos tarpusavyje nuspręs, kuri išmokės jums lėšas.

Dėstymo užsienyje laikotarpiams judumo tarp programos šalies ir šalies partnerės atvejais skiriamų dotacijų dydžiai paskelbti „Erasmus+“ programos vadove. Savo nacionalinėje agentūroje ir jus siunčiančioje aukštojo mokslo įstaigoje pasiteiraukite, kokios dotacijos dėstymo laikotarpiams skiriamos judumo tarp programos šalių atvejais.

Kaip pateikti paraišką

Dotacijos paraišką reikia teikti savo aukštojo mokslo įstaigai. Aukštojo mokslo įstaigos iš savo darbuotojų atrinks kandidatus laikinai dėstyti užsienyje arba pakvies verslo įmonių ar kitų organizacijų atstovų.

Kandidatų laikinai dėstyti užsienyje atrankos procedūra turėtų būti teisinga, skaidri ir tinkamai pagrįsta dokumentais.

Daugiau informacijos

Ar galite pasinaudoti šiomis galimybėmis, teiraukitės savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyriuje.

Išsamios informacijos apie šias galimybes taip pat pateikiama programos vadove:

Nacionalinės agentūros programos šalyse ir nacionaliniai biurai šalyse partnerėse (kur jų yra) gali atsakyti į klausimus ir padėti iškilus klausimams dėl paraiškų.