Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2022. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát. A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2022. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

KA1. Pályázati kategória: Egyének tanulási célú mobilitása

A KA1. pályázati kategória keretében támogatott pályázattípusokkal kapcsolatban elvárás, hogy hosszú távon kedvező hatással legyenek a résztvevőkre, a részt vevő szervezetekre/intézményekre és a tevékenységek keretét képező szakpolitikai rendszerekre.

A KA1. pályázati kategória keretében támogatott mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a tanulók, a hallgatók, a gyakornokok, a tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók, felnőtt tanulók és a fiatalok tekintetében:

 • a tanulási teljesítmény javulása;
 • a foglalkoztathatóság és a karrierlehetőségek javulása;
 • a kezdeményezőkészség és a vállalkozói készség fejlődése;
 • nagyobb fokú önállóságra nevelés és az önértékelés javulása;
 • az idegen nyelvi és digitális kompetenciák javítása;
 • az interkulturális érzékenység fejlődése;
 • aktívabb részvétel a társadalomban;
 • az európai projekttel és az uniós értékekkel kapcsolatos tudatosság növekedése;
 • a motiváltság növekedése a (formális/nemformális) oktatásban vagy képzésen való jövőbeli részvétel iránt a külföldi mobilitási időszak után.

A mobilitási tevékenységektől a következő eredményeket várjuk az oktatás, képzés és ifjúság területén tevékenykedő munkatársak/szakemberek/oktatók és ifjúságsegítők tekintetében:

 • a foglalkozási profillal (oktatás, képzés, ifjúsági munka stb.) kapcsolatos kompetenciák fejlődése;
 • a különböző országok oktatási, képzési vagy ifjúságimunka-gyakorlatainak, szakpolitikáinak és rendszereinek jobb megértése;
 • a korszerűsítést és a nemzetközi nyitást célzó változások elindításához szükséges kapacitás növekedése a saját oktatási intézményeken belül;
 • a formális és nemformális oktatás, valamint a szakképzés és a munkaerőpiac közötti kapcsolatok jobb megértése;
 • a munka és a tevékenységek minőségének olyan javulása, ami a hallgatók, gyakornokok, tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók, tanulók, felnőtt tanulók, fiatalok és önkéntesek javát szolgálja;
 • a társadalmi, nyelvi és kulturális sokféleség jobb megértése, és az e területek iránti fogékonyság fejlesztése;
 • a hátrányos helyzetű személyek szükségleteinek kiszolgálásához szükséges képesség fejlődése;
 • a tanulóknak szóló mobilitási tevékenységek támogatásának és előmozdításának fokozódása;
 • a szakmai fejlődési lehetőségek és karrierlehetőségek bővülése;
 • az idegen nyelvi és digitális kompetenciák javítása;
 • a motiváció és elégedettség növekedése a mindennapi szakmai tevékenységek során.

A KA1. pályázati kategória keretében támogatott tevékenységektől a következő eredményeket várjuk a részt vevő szervezetek/intézmények tekintetében:

 • az uniós/nemzetközi szintű tevékenységekhez szükséges kapacitások bővítése: a vezetői képességek és nemzetköziesítési stratégiák fejlődése; a más országbeli partnerekkel folytatott együttműködés megerősödése; az uniós/nemzetközi projektekre elkülönített (nem uniós) források növelése; az uniós/nemzetközi projektek előkészítésének, megvalósításának, ellenőrzésének és utánkövetésének minőségi javulása;
 • a célcsoportok újszerű és megfelelőbb módon történő megszólítása a tevékenységek megszervezése során, például a következők révén: a hallgatók, gyakornokok, tanulószerződéses gyakorlati képzésben tanulók, fiatalok és önkéntesek számára az igényeiknek és elvárásaiknak megfelelő, vonzóbb programok meghirdetése; az oktatásban és képzésben dolgozó munkatársak/szakemberek/oktatók számára kínált jobb képesítés/képzettség; a külföldi tanulási időszakok során elsajátított kompetenciák elismerési és érvényesítési folyamatainak javítása; a helyi közösségek céljait szolgáló, hatékonyabb tevékenységek meghirdetése; az ifjúsági munka módszereinek és gyakorlatainak javítása a fiatalok aktív bevonása és/vagy a hátrányos helyzetű csoportok igényeinek figyelembevétele stb. érdekében;
 • korszerűbb, dinamikusabb, elkötelezettebb és szakmailag magasabb szintű környezet kialakítása a szervezeten/intézményen belül: nyitottság a bevált gyakorlatok és új módszerek alkalmazása iránt a mindennapi szakmai tevékenységek során; nyitottság a különböző szociális, oktatási és foglalkoztatási területeken tevékenykedő szervezetekkel/intézményekkel alkotott szinergiák iránt; a munkatársak/szakemberek/oktatók szakmai továbbképzésének stratégiai tervezése az egyéni igények és az intézményi célkitűzések figyelembevételével; valamint hogy adott esetben a szervezet/intézmény képes legyen arra, hogy kiváló hallgatókat és felsőoktatási szakembereket vonzzon a világ minden részéről.

A KA1. pályázati kategória keretében támogatott több ezer projekt hosszú távú együttes hatása várhatóan az lesz, hogy olyan változások következnek be a részt vevő országok oktatási, képzési és ifjúsági rendszereiben, amelyek szakpolitikai reformokat ösztönöznek, és új forrásokat teremtenek az európai és Európán kívüli mobilitási lehetőségek számára.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}