Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Jean Monnet-Insatser

Jean Monnet-insatserna erbjuder möjligheter inom högre utbildning och andra utbildningsområden. Jean Monnet-insatserna bidrar till att sprida kunskap om frågor som rör den europeiska integrationen. Följande insatser stöds:

  • Jean Monnet-insatser inom högre utbildning
  • Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden
  • Jean Monnet-debatter om politik (högre utbildning och andra utbildningsområden)

Dessa insatser kommer att genomföras av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EACEA).