Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spletna jezikovna podpora

Spletna jezikovna podpora omogoča udeležencem in udeleženkam programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote, da izboljšajo svoje znanje jezika, ki ga bodo potrebovali pri delu, študiju ali prostovoljskem delu v tujini, in tako kar najbolje izkoristijo ponujeno priložnost.

Slabo znanje jezikov je med glavnimi ovirami za sodelovanje v mobilnosti na področju izobraževanja in usposabljanja mladih. Spletna jezikovna podpora omogoča dostop do enostavnega in prožnega učenja. Prispeva tudi k doseganju posebnega cilja programa Erasmus+: spodbujanje učenja jezikov in jezikovne raznolikosti.

Komu je namenjena?

Spletna jezikovna podpora je trenutno na voljo udeležencem in udeleženkam z naslednjih področij Erasmus+ in evropske solidarnostne enote:

  • visokošolsko izobraževanje
  • evropska solidarnostna enota
  • poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • izobraževanje odraslih (vključno z osebjem z vseh področij izobraževanja in usposabljanja ter mladine)
  • šole
  • mladi

Razpoložljivi jeziki

Spletna jezikovna podpora bo na voljo za vse jezike Evropske unije: angleščino, bolgarščino, češčino, danščino, estonščino, finščino, francoščino, grščino, hrvaščino, irščino, italijanščino, latvijščino, litovščino, madžarščino, malteščino, nemščino, nizozemščino, poljščino, portugalščino, romunščino, slovaščino, slovenščino, španščino in švedščino.

Poleg tega bo spletna jezikovna podpora na voljo tudi v uradnih jezikih držav programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote: islandščini, makedonščini, norveščini, srbščini in turščini.

Kako deluje

Udeleženci in udeleženke programa Erasmus+ in evropske solidarnostne enote lahko na portalu spletne jezikovne podpore opravijo preskus znanja jezika, ki ga bodo potrebovali pri študiju, delu ali prostovoljstvu, ter lahko dostopajo do njim prilagojenega učenja jezikov.

Preverjanje znanja jezika programa mobilnosti pred odhodom je obvezno za visokošolske študente in študentke, ki se udeležujejo vsaj 14-dnevnih programov mobilnosti, saj morajo obvladati jezik na ravni, ki jo zahteva ustanova gostiteljica (razen za domače govorce in v ustrezno utemeljenih primerih). Rezultati preverjanja znanja jezika ne vplivajo na njihovo sodelovanje v programih Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote.

Udeleženci in udeleženke lahko izboljšajo svoje znanje jezika s spletnimi jezikovnimi tečaji še pred odhodom in med bivanjem v tujini. Dostop do jezikovnega tečaja vključuje najrazličnejše interaktivne dejavnosti in dejavnosti po meri. Udeleženci in udeleženke se lahko v okviru spletne jezikovne podpore udeležijo jezikovnih tečajev v katerem koli razpoložljivem jeziku, brez omejitev števila jezikov in študijskih enot.

Če med jeziki spletne jezikovne podpore ni glavnega jezika, bo organizacija pošiljateljica ali organizacija gostiteljica zagotovila drugačno jezikovno podporo. Po vrnitvi domov udeleženci in udeleženke opravijo končni jezikovni preskus, s katerim preverijo svoj napredek med bivanjem v tujini.

Kako lahko sodelujete

Če ste že izbrani za bivanje v tujini v okviru programa Erasmus+ ali evropske solidarnostne enote, vam bo vaša ustanova oz. organizacija poslala uporabniško ime in geslo za prijavo na platformo spletne jezikovne podpore.

Za dodatne informacije se obrnite na svojo ustanovo pošiljateljico, organizacijo koordinatorko ali nacionalno agencijo.