Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobiliteits- en leerovereenkomsten

In deze documenten worden verschillende criteria beschreven die moeten worden goedgekeurd en gevolgd door de verschillende partijen die Erasmusprogramma’s uitvoeren.

Mobiliteitsovereenkomst

Beschrijft het onderwijs- of opleidingsprogramma dat moet worden gevolgd.

Modellen voor mobiliteitsovereenkomsten

Leerovereenkomst

Zorgt voor een transparante en efficiënte voorbereiding van een studentenuitwisseling.

Richtsnoeren en modellen voor leerovereenkomsten

Interinstitutionele overeenkomst

Stelt de randvoorwaarden vast voor de mobiliteit van studenten en personeel tussen instellingen voor hoger onderwijs.

Details over de overeenkomst en voorbeelddocumenten