Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Výměnné pobyty pro mládež

Přehled

Díky výměnným pobytům se můžou mladí lidé setkávat se svými vrstevníky z jiných zemí a po určitou dobu spolu pracovat na společných projektech.

Výměny mládeže probíhají mimo školní prostředí. Účastníci se zapojují do různých aktivit, jako jsou například workshopy, semináře, diskuse, simulace situací (např. hraní rolí) či outdoorové aktivity.

Účast na podobném výměnném pobytu je považována za vzdělávací zkušenost a zapisuje se do tzv. pasu mládeže (Youthpass).

Doba trvání

Výměnné pobyty trvají 5 až 21 dní. Do daného období se nezapočítává doba přepravy.

Podmínky

Výměny mládeže jsou otevřeny lidem ve věku od 13 do 30 let. Chcete-li být vedoucím skupiny v rámci výměnného pobytu mládeže, musí vám být alespoň 18 let.

Výměnné pobyty může uspořádat mládežnická organizace, neformální skupina mladých lidí a jiné organizace.

Finanční podpora

EU poskytuje prostředky na pokrytí cestovních výdajů, a rovněž na nezbytné praktické náklady a náklady související s činnostmi během pobytu.

Jak podat přihlášku

Chcete-li se výměnného pobytu mládeže zúčastnit, nemůžete si o příspěvek od Komise žádat sami. Zažádat musí organizace nebo skupina mladých lidí, která hodlá výměnný pobyt uspořádat. Ta si poté také vybere jeho účastníky.

Další informace

Potřebujete pomoct s hledáním vhodného projektu či organizace? Obraťte se na národní agenturu programu Erasmus+ ve vaší zemi, kde vám poradí a zodpoví veškeré vaše případné dotazy.

Další informace o příležitostech pro mladé lidi najdete na Evropském portálu pro mládež.