Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mladinske izmenjave

Pregled

Mladinske izmenjave omogočajo mladim iz različnih držav, da se srečajo ter krajši čas skupaj bivajo in sodelujejo pri skupnih projektih.

Mladinske izmenjave potekajo zunaj šolskega okolja. Dejavnosti, v katerih sodelujejo mladi na izmenjavah, navadno obsegajo delavnice, vaje, razprave, igranje vlog, zunanje aktivnosti in drugo.

Učne izkušnje udeležencev na mladinskih izmenjavah so priznane v potrdilu Youthpass.

Trajanje

Mladinske izmenjave trajajo od 5 do 21 dni. Čas potovanja ni vključen.

Pogoji

Mladinske izmenjave se lahko udeležijo mladi od 13 do 30 let. Vodja skupine na mladinski izmenjavi mora imeti najmanj 18 let.

Mladinske izmenjave vodijo mladinske organizacije, neformalne skupine mladih in druge organizacije.

Finančna podpora

EU krije potne stroške ter praktične stroške izvedbe dejavnosti v zvezi z izmenjavo.

Prijavni postopek

Udeleženci na mladinski izmenjavi ne morejo zaprositi za dotacijo neposredno kot posamezniki. Prijave mora vložiti organizacija ali skupina, ki vodi izmenjavo in ki tudi izbere udeležence izmenjave.

Več informacij

Pomoč pri iskanju ustrezne organizacije in dodatne informacije boste našli pri svoji nacionalni agenciji Erasmus+.

Informacije in priložnosti za mlade so na voljo tudi na evropskem mladinskem portalu.