Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Noortevahetus

Ülevaade

Noortevahetus annab eri riikidest pärit noortele võimaluse kohtuda ja lühiajaliste projektide raames koos olla ja tööd teha.

Noortevahetusprojektide tegevus toimub väljaspool kooli. Selle ajal saab osaleda mitmesugustel üritustel, näiteks töötubades, treeningutel, aruteludes, rollimängudes, välitegevustes jne.

Noortevahetuses osalejate kogemused pannakse kirja noortepassi.

Kestus

Noortevahetus kestab 5 kuni 21 päeva. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Noortevahetuses võivad osaleda 13–30aastased noored. Rühmajuht peab olema vähemalt 18aastane.

Noortevahetusi korraldavad noorteorganisatsioonid, mitteametlikud noorterühmad või muud organisatsioonid.

Rahaline toetus

ELi toetust antakse noortevahetuse jaoks vajalike reisikulude, samuti praktiliste ja tegevusega seotud kulude katmiseks.

Kuidas esitada taotlus?

Noortevahetuses osalemiseks ei saa toetust taotleda otse üksikisikuna. Taotluse peab esitama noorteorganisatsioon või noorterühm, kes valib välja ka vahetuses osalejad.

Lisateave

Kui teil on vaja abi sobiva organisatsiooni leidmiseks või muid küsimusi, pöörduge palun Erasmus+ riikliku büroo poole.

Noortele pakutavate võimaluste kohta annab teavet ja pakub võimalusi ka Euroopa noorteportaal.