Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Nuorisovaihdot

Yleistä

Nuorisovaihdot tarjoavat eri maiden nuorille mahdollisuuden tavata toisiaan, asua yhdessä ja työskennellä yhteisten projektien parissa.

Vaihdot tapahtuvat kouluympäristön ulkopuolella. Ne voivat sisältää hyvin monenlaisia aktiviteetteja, kuten työpajoja, tehtäviä, keskusteluja, ilmaisutaidon harjoituksia ja ulkoilua.

Nuorisovaihtojen aikana hankituista taidoista ja kokemuksista saa merkinnän Youthpass-todistukseen.

Kesto

Nuorisovaihdot kestävät 5–21 päivää. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Osallistumisehdot

Nuorisovaihtoihin voivat osallistua 13–30-vuotiaat. Ryhmänvetäjän on oltava vähintään 18-vuotias.

Nuorisovaihtoja järjestävät nuorisojärjestöt, muut järjestöt ja nuorten epäviralliset ryhmät.

Rahoitustuki

EU myöntää tukea matkakustannuksiin. Vaihdon järjestävä järjestö tai ryhmä saa tukea käytännön järjestelyihin ja aktiviteettien kustannuksiin.

Hakumenettely

Nuorisovaihtoon osallistuva yksityishenkilö ei voi hakea tukea suoraan. Tukihakemuksen tekee järjestö tai nuorten ryhmä, joka myös valitsee osallistujat.

Lisätietoja

Tietoa nuorisovaihtoja järjestävistä organisaatioista saa Erasmus+ -ohjelman kansallisesta toimistosta.

Lisätietoa ja vinkkejä nuorten työ- ja opiskelumahdollisuuksista on myös Euroopan nuorisoportaalissa.