Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Výměnné pobyty

Základní informace

Díky výměnným pobytům se můžou mladí lidé setkávat se svými vrstevníky z jiných zemí a po určitou dobu spolu pracovat na společných projektech.

Jedná se o nejrůznější semináře, workshopy, diskuse, simulace situací (např. hraní rolí), outdoorové aktivity. Vše každopádně probíhá mimo školní prostředí.

Účast na podobném výměnném pobytu je považována za vzdělávací zkušenost a zapisuje se do tzv. pasu mládeže (Youthpass).

Doba trvání

Výměnné pobyty mohou trvat 5 až 21 dní, přičemž do této doby se počítá cesta.

Podmínky účasti

Zúčastnit se mohou mladí lidé ve věku 13 až 30 let, přičemž vedoucímu skupiny v rámci výměnného pobytu musí být minimálně 18 let.

Výměnné pobyty může uspořádat mládežnická organizace, neformální skupina mladých lidí a jiné organizace.

Finanční podpora

Evropská unie tyto akce podporuje příspěvkem na cestovní náklady účastníků. Kromě toho poskytuje EU pořádající organizaci nebo skupině příspěvek na úhradu nákladů souvisejících s praktickým zajištěním akce a nákladů na konkrétní činnosti, které jsou obsahem výměnného pobytu.

Jak zažádat o příspěvek

Chcete-li se zúčastnit výměnného pobytu mládeže, nemůžete si o příspěvek od Komise žádat sami. O ten musí zažádat organizace nebo skupina mladých lidí, která hodlá výměnný pobyt uspořádat. Ta si poté také vybere jeho účastníky.

Další informace

Potřebujete pomoct s hledáním vhodného projektu či organizace? Obraťte se na národní agenturu programu Erasmus+ ve vaší zemi, kde vám poradí a zodpoví veškeré vaše případné dotazy.

Další informace o příležitostech pro mladé lidi najdete na Evropské portálu pro mládež.