Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Онлайн езикова подкрепа

Целта на онлайн езиковата подкрепа е да се помогне на участниците в програмата „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност да подобрят познанията си по езика, който ще използват по време на своята работа, обучение или доброволческа дейност в чужбина, така че да могат да извлекат максимална полза от преживяването си.

Липсата на езикови умения продължава да бъде една от главните пречки за участие в европейските програми в областта на образованието, обучението и младежката мобилност, а онлайн езиковата подкрепа представлява гъвкав и лесен начин за подобряване на езиковите умения. Тя допринася за една от целите на програмата „Еразъм+“ — насърчаване на изучаването на езици и езиковото многообразие.

Кой има полза?

Понастоящем онлайн езиковата подкрепа е на разположение на участници от следните области на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност

  • висше образование
  • Европейски корпус за солидарност
  • професионално образование и обучение (ПОО)
  • учене за възрастни (включително персонал от всички области на образованието и обучението и младежта)
  • училища
  • младеж

Налични езици

Онлайн езиковата подкрепа (ОЕП) ще бъде достъпна на всички официални езици на Европейския съюз: български, чешки, датски, немски, гръцки, английски, естонски, испански, фински, френски, ирландски, ирландски (гелски), италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски и шведски.

Освен това ОЕП ще бъде достъпна и на официалните езици на държавите по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност: исландски, македонски, норвежки, сръбски и турски.

Как функционира?

Като се подложат на оценка на езиковите си познания чрез ОЕП, когато пътуват в чужбина, участниците в програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност могат да определят своите познания по езика, който ще използват за учене, работа или доброволческа дейност и да получат достъп до персонализиран план за езиково обучение.

Тази оценка на познанията им по езика, който ще използват по време на периода на мобилност, преди заминаването е предварително условие за студентите във висши училища, които пътуват за 14 или повече дни, за да се гарантира, че познанията им отговарят на препоръчителното ниво на приемащата организация (с изключение на студентите, чийто майчин език е езикът на приемащата организация, или в надлежно обосновани случаи). Резултатите от оценката на езиковите умения не са пречка за участие в програма „Еразъм+“ и в Европейския корпус за солидарност.

Участниците, които искат да подобрят езиковите си познания, имат възможността да се запишат на езиков курс онлайн преди или по време на престоя си в чужбина. Достъпът до езиковия курс включва голямо разнообразие от интерактивни и съобразени с индивидуалните потребности дейности. Участниците могат да посещават езикови курсове на всеки от наличните езици в рамките на ОЕП, без ограничения относно броя на езиците и учебните единици.

В някои случаи, когато основният език не е обхванат от онлайн езиковата подкрепа, изпращащата или приемащата организация предоставя езикова подкрепа по друг начин. След завръщането на участниците езиковите им умения могат да бъдат окончателно оценени, което им позволява да установят какъв напредък са постигнали по време на престоя си в чужбина.

Как можете да участвате?

Ако вече сте избран/а за престой в чужбина по линия на „Еразъм+“ или Европейския корпус за солидарност, вашата институция или организация ще ви изпрати потребителско име и парола за достъп до платформата за ОЕП.

За повече подробности, моля, свържете се с изпращащата институция или координиращата организация, или с националната агенция.