Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2024г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Действия по инициативата „Жан Моне“

Действията по инициативата „Жан Моне“ предлагат възможности в областта на висшето образование и в други области на образованието и обучението. Действията по инициативата „Жан Моне“ допринасят за разпространението на знания по въпросите на интеграцията в Европейския съюз. Подкрепят се следните действия:

  • действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
  • действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението
  • ориентационен дебат по инициативата „Жан Моне“ (висше образование и други области на образованието и обучението)

Тези действия ще се изпълняват от Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).