Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Отговори на вашите въпроси

<p>По-долу ще намерите отговорите на някои от най-често задаваните въпроси за програмата „Еразъм+“. Това са само част от въпросите, затова, моля, проверете <a href="[node:1467:url]">раздела с възможности</a> или се свържете чрез <a href="[node:1474:url]">раздела за контакти</a>, ако не можете да намерите това, което търсите.</p>

<p>Разгледайте въпросите, за да видите дали отговорът, който търсите, вече съществува.</p>

<p>Търсите информация за последиците от <strong>коронавируса</strong> за дейностите в рамките на програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. Вижте <a href="[node:3719:url]">страницата за последиците от коронавируса</a>.</p>

Как мога да изчисля разстоянието при пътуване за определяне на равнището на безвъзмездната помощ за физически лица?

Калкулатор за разстояния Всички разстояния се показват като права линия.

Къде мога да намеря формулярите за кандидатстване по програмата „Еразъм+“?

Процесът на кандидатстване по „Еразъм+“ се различава в зависимост от това дали сте физическо лице или организация, както и дали възможността за финансиране се управлява от националните агенции или от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура. Повече информация за процедурата за кандидатстване, включително образци и модели на формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени в раздела Как да кандидатствате..

Как мога да кандидатствам за възможности за обучение на служители?

Информация за възможностите за обучение на служители ще намерите в раздела за обучение на служители.

Аз съм гражданин на страна извън ЕС — мога ли все пак да участвам в програмата?

Физически лица от страни извън ЕС могат да участват в повечето от възможностите, ако са от държава по програмата. Съществуват и някои възможности, като например, съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, които са отворени за граждани от държави партньори. Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Къде мога да науча дали моята организация отговаря на условията за финансиране по „Еразъм +“?

За различните възможности има различни критерии, най-добре е да проверите на страницата за конкретната възможност и в ръководството за програмата.

Къде мога да науча за Европейската система за трансфер и натрупване на кредити и свързаните с нея документи?

Информация за Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е на разположение на уебсайта за образование и обучение.

Как мога да получа стипендия по програмата „Еразъм+“ за следдипломна квалификация?

Информация за стипендии за следдипломна степен може да бъде намерена на страницата за съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“.

Искам да участвам в програмата „Еразъм+“, но не открих национална агенция в моята страна. Какво мога да направя?

Национални агенции има само в държавите по програмата. В други държави може да има Национални бюра на програмата „Еразъм+“. Ако няма национално бюро и ако сте физическо лице, най-добре е да се свържете с вашата институция или организация за образование, обучение, младежка дейност или спорт. Ако представлявате организация, можете да се свържете с Европейската комисия чрез EuropeDirect.

Къде мога да намеря финансовото ръководство за програмата „Еразъм+“?

Информация, свързана с финансирането и финансовите правила, можете да намерите в ръководството за програмата „Еразъм+“.

Африканските държави, африканските държавни агенции и институции допустими ли са за финансиране по „Еразъм+“?

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.

WКъде мога да науча повече за проектите, финансирани по „Еразъм+“?

Всички проекти, финансирани по „Еразъм+“, могат да бъдат намерени на платформата за резултати от проекти.

Заемите за магистърска степен по „Еразъм“ отворени ли са за всички студенти?

Редът и условията на заемите за магистърска степен по програмата „Еразъм“ се различават в различните финансиращи организации, но обикновено само студентите, заминаващи за или идващи от страната, в която се предлагат кредитите, отговарят на условията за допустимост.

Frequently asked questions

Национални агенции има само в държавите по програмата. В други държави може да има Национални бюра на програмата „Еразъм+“. Ако няма национално бюро и ако сте физическо лице, най-добре е да се свържете с вашата институция или организация за образование, обучение, младежка дейност или спорт. Ако представлявате организация, можете да се свържете с Европейската комисия чрез EuropeDirect.

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.

Калкулатор за разстояния Всички разстояния се показват като права линия.

Физически лица от страни извън ЕС могат да участват в повечето от възможностите, ако са от държава по програмата. Съществуват и някои възможности, като например, съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, които са отворени за граждани от държави партньори. Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Процесът на кандидатстване по „Еразъм+“ се различава в зависимост от това дали сте физическо лице или организация, както и дали възможността за финансиране се управлява от националните агенции или от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура. Повече информация за процедурата за кандидатстване, включително образци и модели на формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени в раздела Как да кандидатствате.

Национални агенции има само в държавите по програмата. В други държави може да има Национални бюра на програмата „Еразъм+“. Ако няма национално бюро и ако сте физическо лице, най-добре е да се свържете с вашата институция или организация за образование, обучение, младежка дейност или спорт. Ако представлявате организация, можете да се свържете с Европейската комисия чрез EuropeDirect.

Организациите, които желаят да участват в „Еразъм+“, трябва първо да се регистрират.

Къде да се регистрирате, зависи от това дали действието, за което желаете да кандидатствате, се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура или от национална агенция.

Вижте раздела Регистрация на организации за повече информация.

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.