Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Студенти

Възможности за студенти

Обучението в чужбина е централна част от „Еразъм+“ и е доказано, че то има положителен ефект върху перспективите за заетост по-късно. То също така е шанс за подобряване на езиковите умения, за придобиване на увереност и независимост и за потапяне в нова култура.

„Еразъм+“ също така дава възможност за съчетаване на учене в чужбина със стаж.

Наличните възможности са достъпни за студенти бакалаври и магистри и за докторанти.

Възможности

Учене в чужбина

„Еразъм+“ може да ви предложи подкрепа по време на периода, в който учите в чужбина – независимо дали в страна по програмата или в страна партньор.

Научете повече

Стажове в чужбина

„Еразъм+“ подпомага стажовете в чужбина на студенти от страни по програмата. Тези възможности са достъпни и за наскоро завършили висшисти.

Научете повече

Съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“

Съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“ ви дават възможност да получите пълна стипендия за обучение в международна магистърска програма. Те се отличават с високи академични постижения и голяма интеграция на курсовете между няколко висши училища в различни страни.

Научете повече

Студенти с физически, психически или други увреждания

Налично е допълнително финансиране и студентите имат право на същите помощни услуги като услугите, предлагани на местни студенти от приемащите институции.

Научете повече