Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mrežna jezična potpora

Mrežna jezična potpora (Online Linguistic Support, OLS) omogućuje sudionicima programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti da poboljšaju znanje jezika na kojem će studirati, raditi ili volontirati u inozemstvu kako bi što bolje iskoristili tu priliku.

Budući da je nedostatak jezičnih vještina jedna od glavnih prepreka za sudjelovanje u mobilnosti u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih, OLS nudi fleksibilan i jednostavan pristup jezičnoj potpori. Osim toga, pridonosi i konkretnom cilju programa Erasmus+: promicanju učenja jezika i jezične raznolikosti.

Svake godine više od 350 000 sudionika programa Erasmus+ testira i poboljšava svoje jezične vještine u okviru OLS-a i njegovih jezičnih tečajeva. Aktivni sudionici tečajeva u prosjeku poboljšaju svoje znanje jezika za najmanje jednu razinu ZEROJ-a (Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike).

Pristup OLS-u

Više o mrežnoj jezičnoj potpori

Kome je namijenjena?

OLS je trenutačno dostupan:

OLS je dostupan za sve službene jezike EU-a: bugarski, češki, danski, njemački, grčki, engleski, estonski, španjolski, finski, francuski, irski, hrvatski, mađarski, talijanski, litavski, latvijski, malteški, nizozemski, poljski, portugalski, rumunjski, slovački, slovenski i švedski.

Kako funkcionira?

Prije odlaska u inozemstvo sudionici programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti u jezičnoj procjeni u okviru OLS-a mogu utvrditi svoje znanje jezika na kojem će studirati, raditi ili volontirati. Procjena znanja jezika prije polaska preduvjet je za studente jer njihova razina znanja treba odgovarati onoj koju preporučuje njihova organizacija primateljica (osim za izvorne govornike ili u opravdanim slučajevima). Rezultati procjene znanja jezika ne utječu na mogućnost sudjelovanja u programu Erasmus+ i Europskim snagama solidarnosti.

Sudionici koji žele poboljšati svoje znanje jezika mogu se uključiti u mrežni jezični tečaj prije i tijekom boravka u inozemstvu. Jezični tečajevi uključuju različite aktivnosti interaktivnog mentorstva, među kojima su osobna poduka i interaktivni masovni otvoreni internetski tečajevi (MOOC). Sudionici mogu pohađati i tečaj jezika zemlje u koju putuju ako je taj jezik dostupan u OLS-u.

Ako glavni jezik nije dostupan u OLS-u, organizacija pošiljateljica ili primateljica osigurat će jezičnu potporu na drugi način. Nakon povratka sudionici polažu završni ispit iz znanja jezika kako bi se procijenio napredak koji su ostvarili tijekom boravka u inozemstvu.

Kako sudjelovati?

Ako ste već odabrani za odlazak u inozemstvo u okviru programa Erasmus+ ili Europskih snaga solidarnosti i ispunjavate navedene kriterije, vaša ustanova ili organizacija poslat će vam korisničko ime i lozinku za pristup procjeni znanja jezika i, prema potrebi, jezičnom tečaju OLS-a.

Za više informacija obratite se svojoj ustanovi pošiljateljici, koordinacijskoj organizaciji ili nacionalnoj agenciji ili proučite najčešća pitanja na stranicama OLS-a.

Mrežna jezična potpora za izbjeglice u okviru programa Erasmus+

Uslijed migracijske krize Europska komisija je otvorila OLS i za 100 000 izbjeglica u 3 godine. Jezična potpora je besplatno dostupna onima koji je žele, a u tu je svrhu izdvojeno 4 milijuna eura proračunskih sredstava. Cilj je poduprijeti nastojanja država članica EU-a da integriraju izbjeglice u europske sustave obrazovanja i osposobljavanja i omoguće im da razvijaju svoje vještine. Od početka te inicijative izbjeglice u zemljama sudionicama dobile su pristup više od 10 000 tečajeva jezika.