Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunities from outside the EU

Organisations from countries outside the EU can take part in selected actions of the Erasmus+ programme. In the context of Erasmus+, these countries are referred to as "non-associated third countries (Partner Countries)".

Quick explainer

Jednotlivci z Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Severného Macedónska, Srbska alebo Turecka sa môžu zapojiť do väčšiny príležitostí, keďže tieto tretie krajiny sú pridružené k programu Erasmus+.

Jednotlivci z iných krajín mimo EÚ sa môžu zapojiť do určitých príležitostí, napríklad spoločných magisterských študijných programov Erasmus Mundus, výmen študentov a zamestnancov s medzinárodným rozmerom (ak sa na nich zúčastňuje tvoja univerzita) a programov mládežníckych výmen.

Keďže oprávnenosť na účasť sa v rámci jednotlivých príležitostí líši, odporúčame ti zistiť si informácie na stránkach venovaných príležitostiam.

Program Erasmus+ je aktívny v dvoch typoch krajín.

Členské štáty EÚ a tretie krajiny pridružené k programu

Môžu sa v plnej miere zúčastňovať na všetkých akciách programu Erasmus+. Patria medzi ne všetky krajiny EÚ, členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), kandidátske krajiny EÚ a ďalšie krajiny. Predtým sa nazývali krajiny zapojené do programu.

Tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu

Tie sa môžu zúčastňovať na niektorých akciách programu Erasmus+. Týchto krajín je mnoho a rozprestierajú sa po celom svete. Predtým sa nazývali partnerské krajiny.

Pozri úplný zoznam oprávnených krajín

Searching for a project partner

Please note that applications need to be led by an organisation established in a programme country. As an organisation from outside the EU, you will therefore first need to search for a potential partner for your project. One way to do this is to search for a partner in the EU’s Participant Register.

Individual applicants

If you’re looking to apply for Erasmus+ on your own, you will most probably need to do this through an organisation taking part in the programme. Examples are higher education institutions, youth organisations, associations and NGOs.

To find out how to apply, you can check with your organisation, read more on taking part, or reach out to a National Erasmus+ office.