Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ Przewodnik po programie

Z przewodnikiem po programie Erasmus+ powinien zapoznać się każdy, kto chce zrozumieć, na czym polega program Erasmus+. Uczestnicy i organizacje uczestniczące znajdą w nim pełne informacje o wszystkich możliwościach, jakie oferuje program Erasmus+.

Przewodnik po programie na 2022 r. jest dostępny w wersji online, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika i w której znacznie łatwiej wyszukiwać informacje, a także w formacie PDF.

Najważniejsze informacje

Co to takiego?

Przewodnik po programie Erasmus+ 2022 (wersja 1. z 24.11.2021) stanowi integralną część zaproszenia do składania wniosków dotyczących programu Erasmus+ na rok 2022 opublikowanego 24.11.2021.

Organizacje i instytucje ubiegające się o dofinansowanie w ramach tegorocznego zaproszenia do składania wniosków muszą spełniać warunki uczestnictwa i finansowania przedstawione w tym przewodniku.

Dokument ten zawiera informacje na następujące tematy:

  • priorytety programu
  • wspierane działania
  • kwoty finansowania dostępne na poszczególne działania
  • szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa.

Jakie wersje językowe są dostępne?

Przewodnik po programie dostępny jest w następujących językach:

bułgarskim | czeskim | duńskim | niemieckim | estońskim | greckim | angielskim | hiszpańskim | francuskim | włoskim | łotewskim | litewskim | chorwackim | węgierskim | maltańskim | niderlandzkim | polskim | portugalskim | rumuńskim | słowackim | słoweńskim | fińskim | szwedzkim

W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska.

Jak złożyć wniosek?

Organizacje powinny przesyłać wnioski drogą elektroniczną do agencji krajowych w poszczególnych państwach, za pośrednictwem strony internetowej Erasmus+ forms lub do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury.

Odpowiednie dokumenty dotyczące działań, którymi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA), można pobierać i składać z wykorzystaniem portalu poświęconego finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach.

Osoby zainteresowane udziałem w programie powinny zasięgnąć informacji w swojej organizacji, instytucji lub placówce oświatowej.

Gdzie szukać dodatkowych informacji?

Organizacje mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przebiegu procedury, kontaktując się ze swoją agencją krajową, biurem krajowym lub Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w Brukseli.

Gdzie można znaleźć poprzednie wersje przewodnika?

2021

2020

Please visit the archive to view older versions of the Programme Guide.