Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunities from outside the EU

Organisations from countries outside the EU can take part in selected actions of the Erasmus+ programme. In the context of Erasmus+, these countries are referred to as "non-associated third countries (Partner Countries)".

Quick explainer

Obywatele Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii i Turcji mogą skorzystać z większości możliwości oferowanych w ramach programu, ponieważ kraje te, choć nie są członkami UE, są stowarzyszone z programem Erasmus+.

Dla osób z innych krajów spoza UE istnieją pewne możliwości, na przykład wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus lub międzynarodowe wymiany studentów i pracowników (jeżeli dany uniwersytet bierze udział w programie), a także programy wymiany młodzieży.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Oferta dla wnioskodawców spoza UE. Możliwości różnią się w zależności od konkretnego działania.

Program Erasmus+ obejmuje dwa rodzaje krajów.

Państwa członkowskie UE i państwa trzecie stowarzyszone z programem

Te kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich działaniach programu Erasmus+. Są to wszystkie kraje UE, kraje członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), kraje kandydujące do UE i inne kraje. Wcześniej nazywano je „krajami objętymi programem”.

Państwa trzecie niestowarzyszone z programem

Te kraje mogą uczestniczyć w niektórych działaniach programu Erasmus+. Są to kraje z całego świata. Wcześniej nazywano je „krajami partnerskimi”.

Pełny wykaz krajów kwalifikujących się do udziału w programie

Searching for a project partner

Please note that applications need to be led by an organisation established in a programme country. As an organisation from outside the EU, you will therefore first need to search for a potential partner for your project. One way to do this is to search for a partner in the EU’s Participant Register.

Individual applicants

If you’re looking to apply for Erasmus+ on your own, you will most probably need to do this through an organisation taking part in the programme. Examples are higher education institutions, youth organisations, associations and NGOs.

To find out how to apply, you can check with your organisation, read more on taking part, or reach out to a National Erasmus+ office.