Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Erasmus+ Programmijuhend

Erasmus+ programmijuhend on väga oluline programmi mõistmiseks. See annab osalevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele põhjaliku ülevaate programmist toetatavate võimaluste kohta.

2022. aasta programmijuhendist on olemas ka kasutajasõbralikum veebiversioon, kust on teavet lihtsam otsida, ning PDF-versioon.

Tutvustus

Millega on tegemist?

Erasmus+ programmijuhend 2022 (1. versioon 24.11.2021) on Erasmus+ 2022. aasta konkursikutse (avaldati 24.11.2021).

Konkursikutse raames toetust taotlevad organisatsioonid ja kõrgkoolid peavad vastama programmijuhendis esitatud osalemis- ja rahastamistingimustele.

Programmijuhend sisaldab järgmist teavet:

  • programmi prioriteedid,
  • toetatavad meetmed,
  • meetmetele antava toetuse suurus,
  • üksikasjalik teave osalemise kohta.

Millistes keeltes on programmijuhend avaldatud?

Programmijuhend on praegu kättesaadav järgmistes keeltes:

bulgaaria | tšehhi | taani | saksa | eesti | kreeka | inglise | hispaania | prantsuse | itaalia | läti | leedu | horvaadi | ungari | malta | hollandi | poola | portugali | rumeenia | slovaki | sloveenia | soome | rootsi |

Vastuolude korral eri keeleversioonide vahel on teiste versioonide suhtes ülimuslik ingliskeelne versioon.

Kuidas taotlust esitada?

Organisatsioonidel palutakse taotlused esitada elektrooniliselt asjaomase riigi riiklikule büroole veebisaidi Erasmus+ näidisvormid kaudu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusametile.

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti (EACEA) hallatavate meetmete puhul saab asjaomased dokumendid esitada rahastamisvõimaluste ja hangete portaalis.

Üksikisikud ei saa ise toetust taotleda, vaid peaksid võtma ühendust oma organisatsiooni, asutuse või haridusasutusega.

Kust leida lisateavet?

Lisateabe saamiseks võivad organisatsioonid pöörduda riikliku büroo, riikliku ameti või Brüsselis asuva Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti poole.

Kust leida programmijuhendi eelmisi versioone?

2021

2020

Please visit the archive to view older versions of the Programme Guide.