Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Noortevahetus

Ülevaade

Noortevahetus annab eri riikidest pärit noortele võimaluse kohtuda, koos elada ja teha koostööd lühiajalistes projektides.

Noortevahetus toimub väljaspool kooli. Selle ajal saab osaleda mitmesugustel üritustel, nagu töötoad, harjutused, arutelud, rollimängud, välitegevused ja palju muud.

Noortevahetuse ajal saadud kogemuse kirjeldamiseks saab kasutada noortepassi.

Kestus

Noortevahetus kestab 5 kuni 21 päeva. See ei hõlma sõiduaega.

Tingimused

Noortevahetuses võivad osaleda 13–30aastased noored. Rühmajuht peab olema vähemalt 18aastane.

Noortevahetusi korraldavad noorteorganisatsioonid, mitteametlikud noorterühmad või muud organisatsioonid.

Rahaline toetus

EL annab sõidukulude katmiseks toetusi. Vahetust korraldavale organisatsioonile või rühmale antakse toetust korraldus- ja tegevuskulude katmiseks.

Kuidas taotleda?

Noortevahetuses osalemiseks ei saa toetust taotleda otse üksikisikuna. Taotluse peab esitama organisatsioon või noorterühm, kes valib välja vahetuses osalejad.

Lisateave

Kui teil on vaja abi sobiva organisatsiooni leidmiseks või muid küsimusi, pöörduge palun Erasmus+ riikliku büroo poole.

Noortele annab teavet ja pakub võimalusi ka Euroopa noorteportaal.