Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunities from outside the EU

Organisations from countries outside the EU can take part in selected actions of the Erasmus+ programme. In the context of Erasmus+, these countries are referred to as "non-associated third countries (Partner Countries)".

Quick explainer

Většiny příležitostí se mohou zúčastnit i jednotlivci z Islandu, Lichtenštejnska, Severní Makedonie, Norska, Srbska nebo Turecka, neboť tyto nečlenské země jsou k programu Erasmus+ přidruženy.

Některé příležitosti jsou otevřeny i jednotlivcům z ostatních zemí mimo EU, například společné magisterské studium Erasmus Mundus nebo mezinárodní rozměr studentských a zaměstnaneckých výměnných pobytů (pokud se daná univerzita účastní) a výměnné programy pro mladé lidi.

Projděte si informace o jednotlivých příležitostech – podmínky účasti na různých projektech se liší.

Do akcí programu Erasmus+ se mohou zapojit dva typy zemí.

Členské státy a třetí země přidružené k programu

Ty se mohou plně zapojit do všech akcí programu Erasmus+. Jde o všechny země EU, členské státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), kandidátské země EU a další země. Dříve se označovaly jako programové země.

Třetí země nepřidružené k programu

Tyto země se mohou účastnit pouze některých akcí programu Erasmus+. Patří k nim mnoho zemí z celého světa. Dříve se označovaly jako partnerské země.

Viz úplný seznam způsobilých zemí

Searching for a project partner

Please note that applications need to be led by an organisation established in a programme country. As an organisation from outside the EU, you will therefore first need to search for a potential partner for your project. One way to do this is to search for a partner in the EU’s Participant Register.

Individual applicants

If you’re looking to apply for Erasmus+ on your own, you will most probably need to do this through an organisation taking part in the programme. Examples are higher education institutions, youth organisations, associations and NGOs.

To find out how to apply, you can check with your organisation, read more on taking part, or reach out to a National Erasmus+ office.