Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Младежки обмен

Накратко

Младежкият обмен дава възможност на групи млади хора от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по общи проекти за кратки периоди от време.

Тези програми се провеждат извън учебните заведения. По време на младежки обмен може да участвате в различни дейности — семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, занимания на открито и др.

Младежкият обмен и придобитите от участниците знания се признават чрез инструмента Youthpass.

Времетраене

Младежкият обмен продължава между 5 и 21 дни. Това не включва времето за пътуване.

Условия

В младежки обмен могат да участват лица на възраст между 13 и 30 години. За да бъдете ръководител на група в рамките на младежки обмен трябва да сте най-малко на 18 години.

Младежките обмени се ръководят от младежки организации, неформални групи от млади хора, или от други организации.

Финансова подкрепа

Безвъзмездната помощ от ЕС ви помага да посрещнете разходите за пътуване. Организацията или групата, която ръководи обмена, получава помощ за практическите и свързаните с дейностите разходи, които са необходими за обмена.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице, ако искате да участвате в младежки обмен. Заявлението трябва да бъде подадено от група млади хора или организация, която избира участниците в обмена.

Научете повече

Ако ви е нужна помощ за намирането на подходяща участваща организация или имате въпроси, националlната агенция по „Еразъм+“ във вашата страна ще ви помогне.

Европейският младежки портал също предоставя информация и възможности за младите хора.