Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Národné agentúry

Na účely čo najväčšieho priblíženia programu Erasmus+ k jeho účastníkom a zabezpečenia jeho dobrého fungovania v rôznych krajinách, EÚ spolupracuje s národnými agentúrami na riadení programu.

Národné agentúry sídlia v krajinách zapojených do programu a ich úlohou je:

  • poskytovanie informácií o programe Erasmus+
  • výber projektov, ktoré budú financované
  • monitorovanie a hodnotenie programu Erasmus+
  • podpora žiadateľov a účastníkov
  • spolupráca s inými národnými agentúrami a EÚ
  • propagovanie programu Erasmus+
  • výmena informácií o úspechoch a najlepších postupoch

In your country

Vaša krajina nie je na zozname?

Zrejme sa nachádzate v partnerskej krajine. Pozrite si zoznam národných kancelárií programu Erasmus+.