Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2023.

Međutim, cijeli vodič za 2023. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Aktivnosti Jean Monnet

U okviru aktivnosti Jean Monnet nude se mogućnosti u području visokog obrazovanja i u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja. Aktivnosti Jean Monnet pridonose širenju znanja o pitanjima integracije u Europskoj uniji. Podupiru se sljedeće aktivnosti:

  • aktivnosti Jean Monnet u području visokog obrazovanja
  • aktivnosti Jean Monnet u drugim područjima obrazovanja i osposobljavanja.
  • rasprava o politikama programa Jean Monnet (visoko obrazovanje i druga područja obrazovanja i osposobljavanja).

Te će aktivnosti provoditi Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).