Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunities from outside the EU

Organisations from countries outside the EU can take part in selected actions of the Erasmus+ programme. In the context of Erasmus+, these countries are referred to as "non-associated third countries (Partner Countries)".

Quick explainer

Физически лица от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия или Турция могат да участват в повечето възможности, тъй като тези държави са асоциирани към програмата „Еразъм+“.

За лица от други държави извън ЕС съществуват някои възможности, например съвместните магистърски степени „Еразмус Мундус“ или международното измерение на обмена на студенти и служители (ако вашият университет участва) и схеми за младежки обмен.

Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, за повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Има 2 вида държави, в които работи програмата „Еразъм+“.

Държави — членки на ЕС и трети държави, асоциирани към програмата

Те могат да участват пълноправно във всички действия по програмата „Еразъм+“. Това са всички държави от ЕС, членовете на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните кандидатки за членство в ЕС и някои други. Преди те бяха наричани държави по програмата.

Трети държави, които не са асоциирани към програмата

Те могат да участват в определени действия по „Еразъм+“. Това са множество държави от цял свят. Преди те бяха наричани държави партньори.

Вижте пълния списък на държавите, които отговарят на условията

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Searching for a project partner

Please note that applications need to be led by an organisation established in a programme country. As an organisation from outside the EU, you will therefore first need to search for a potential partner for your project. One way to do this is to search for a partner in the EU’s Participant Register.

Individual applicants

If you’re looking to apply for Erasmus+ on your own, you will most probably need to do this through an organisation taking part in the programme. Examples are higher education institutions, youth organisations, associations and NGOs.

To find out how to apply, you can check with your organisation, read more on taking part, or reach out to a National Erasmus+ office.