Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Rețelele Jean Monnet în domeniul învățământului superior

Profilul solicitanților

  • Instituții de învățământ superior din orice țară a lumii

  • Instituțiile cu sediul în țările participante la programul Erasmus+ trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus (ECHE) valabilă.

Durata: 3 ani

Valoarea maximă a grantului: 1 200 000 EUR pe rețea

Ce este o rețea Jean Monnet în domeniul învățământului superior?

Există două tipuri de rețele tematice mari:

  1. o rețea axată pe o temă specifică de politică internă a UE, care trebuie să reunească cel puțin 12 instituții de învățământ superior din 7 state membre ale UE și țări terțe asociate la program

  2. o rețea axată pe aspecte de politică externă care abordează o prioritate specifică, care trebuie să reunească cel puțin 12 instituții de învățământ superior cu cel puțin 6 participanți din țări terțe care nu sunt asociate la program și care sunt finanțate prin instrumente UE pentru acțiune externă. Rețeaua ar trebui să reunească organizații relevante din țările care beneficiază de sprijin.

Ce se așteaptă de la o rețea Jean Monnet în domeniul învățământului superior?

  • să colecteze, să partajeze și să discute între parteneri rezultatele cercetărilor, conținutul cursurilor, experiențe, produse (studii, articole etc.)

  • să instituie un instrument care să le permită partenerilor să își împărtășească lucrările academice și să desfășoare exerciții de evaluare inter pares, comentând, de asemenea, documentele publicate

  • să selecționeze cu regularitate cele mai inovatoare și interesante rezultate care vor fi comunicate Comisiei

Scopul final al rețelelor tematice este de a oferi feedback periodic (de exemplu, un buletin informativ online) cu privire la cele mai avansate și inovatoare practici în domeniu, pentru a contribui la dezbatere și a-i aduce o valoare adăugată.

Participarea la cererile de propuneri

Pentru mai multe informații despre procesul de depunere a cererii, vă rugăm să consultați

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls