Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse

Hvem kan ansøge?

Varighed: 3 år

Maksimalt tilskud: 1.200.000 euro pr. netværk

Hvilke kriterier skal Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse opfylde?

To typer af store tematiske netværk kan komme i betragtning:

  1. Netværk, der fokuserer på et specifikt internt EU-politisk emne. Det kræver deltagelse af mindst 12 videregående uddannelsesinstitutioner fra syv forskellige EU-lande og tredjelande, der er associeret med programmet.

  2. Netværk, der fokuserer på udenrigspolitiske spørgsmål og én specifik prioritet. Det kræver mindst deltagelse af 12 videregående uddannelsesinstitutioner, hvoraf mindst seks af deltagerne er fra tredjelande, som ikke er associeret med programmet, og som finansieres af EU's udenrigspolitiske instrumenter. Et netværket vedrørende udenrigspolitiske spørgsmål skal inddrage relevante organisationer i de lande, der modtager tilskud.

Hvad forventes der af Jean Monnet-netværk inden for videregående uddannelse?

  • De skal sammen med de andre deltagere indsamle, udveksle og drøfte forskningsresultater, indholdet af undervisningen, erfaringer og produkter (dvs. undersøgelser, artikler osv.).

  • De skal udvikle et værktøj, der gør det muligt for partnerne at dele deres akademiske arbejde med hinanden, gennemføre fagfællebedømmelser og kommentere de dokumenter der postes.

  • De skal regelmæssigt udvælge de mest innovative og interessante resultater og præsentere dem for Kommissionen.

De tematiske netværks endelige formål er at give regelmæssig feedback (f.eks. i et onlinenyhedsbrev) om de mest avancerede og innovative praksisser på området for at højne niveauet i debatten.

Hvordan ansøger man?

Få information om ansøgningsproceduren ved at gå ind på:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls