Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Jean Monnet“ aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklai

Kas gali teikti paraiškas

Trukmė: 3 metai

Didžiausia dotacija: 1 200 000 EUR vienam tinklui

Kokie tinklai atitinka „Jean Monnet“ aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklams keliamus reikalavimus?

Reikalavimus gali atitikti dviejų rūšių dideli teminiai tinklai:

  1. Tinklas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama konkrečiai ES vidaus politikos temai. Reikalaujama, kad dalyvautų ne mažiau kaip 12 aukštojo mokslo ir studijų institucijų iš 7 skirtingų ES valstybių narių ir Programos asocijuotųjų šalių, kurios nėra ES valstybės narės.

  2. Tinklas, kuriame daugiausia dėmesio skiriama užsienio politikos klausimams, susijusiems su vienu konkrečiu prioritetu. Reikalaujama, kad dalyvautų ne mažiau kaip 12 aukštojo mokslo ir studijų institucijų, iš jų – ne mažiau kaip 6 dalyviai iš ES nepriklausančių šalių, kurios nėra asocijuotosios Programos narės ir yra finansuojamos pagal ES išorės veiksmų priemones. Užsienio politikos klausimų tinkle turėtų dalyvauti atitinkamos paramą gaunančių šalių organizacijos.

Ko tikimasi iš „Jean Monnet“ aukštojo mokslo ir studijų institucijų tinklų?

  • Drauge su partneriais rinkti, dalytis ir aptarti mokslinių tyrimų išvadas, dalykų turinį, patirtį, produktus (tyrimus, straipsnius ir t. t.);

  • sukurti priemonę, kuria naudodamiesi partneriai galėtų dalytis savo akademiniais darbais ir atlikti tarpusavio vertinimą, taip pat teikti pastabas dėl paskelbtų dokumentų;

  • reguliariai atrinkti novatoriškiausius ir įdomiausius rezultatus, kurie turi būti pateikti Komisijai.

Galutinis teminių tinklų tikslas – reguliariai teikti grįžtamąją informaciją (pvz., internetinį informacinį biuletenį) apie pažangiausią ir naujoviškiausią šios srities praktiką, remiant diskusijas ir didinant jų vertę.

Paraiškų teikimas

Daugiau informacijos apie paraiškų teikimo procesą rasite:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls