Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opportunities from outside the EU

Organisations from countries outside the EU can take part in selected actions of the Erasmus+ programme. In the context of Erasmus+, these countries are referred to as "non-associated third countries (Partner Countries)".

Quick explainer

De meeste mogelijkheden zijn ook toegankelijk voor individuele aanvragers uit IJsland, Liechtenstein, Noord-Macedonië, Noorwegen, Servië of Turkije, aangezien deze niet-EU-landen geassocieerd zijn met het Erasmus+-programma.

Ook voor individuele aanvragers uit andere niet-EU-landen staan enkele mogelijkheden open, zoals gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus of de internationale component van het uitwisselingsprogramma voor studenten en personeel (als je universiteit daaraan deelneemt), evenals de uitwisselingsregelingen voor jongeren.

Op de pagina’s onder de categorie Mogelijkheden is te vinden wat voor jouw situatie de precieze voorwaarden zijn, want die variëren.

Er zijn twee groepen landen waar Erasmus+ actief is.

EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen

Deze kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het Erasmus+-programma. Hieronder vallen alle EU-lidstaten, leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA), kandidaat-lidstaten van de EU en andere landen. Zij werden voorheen programmalanden genoemd.

Niet met het programma geassocieerde derde landen

Deze kunnen deelnemen aan bepaalde Erasmus+-acties. Er zijn wereldwijd namelijk veel acties. Zij werden voorheen partnerlanden genoemd.

Zie de volledige lijst van in aanmerking komende landen

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Searching for a project partner

Please note that applications need to be led by an organisation established in a programme country. As an organisation from outside the EU, you will therefore first need to search for a potential partner for your project. One way to do this is to search for a partner in the EU’s Participant Register.

Individual applicants

If you’re looking to apply for Erasmus+ on your own, you will most probably need to do this through an organisation taking part in the programme. Examples are higher education institutions, youth organisations, associations and NGOs.

To find out how to apply, you can check with your organisation, read more on taking part, or reach out to a National Erasmus+ office.