Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti

Tento nástroj nie je určený jednotlivcom na to, aby si vypočítali, koľko finančných prostriedkov by mali dostať; tieto sumy závisia od viacerých faktorov vrátane administratívnych nákladov vzniknutých zúčastneným organizáciám a národným agentúram.

Kalkulačka na výpočet vzdialenosti je určená organizáciám zapojeným do programu Erasmus+, ktoré si pomocou nej vypočítajú cestovné vzdialenosti na účely grantovej podpory jednotlivcom.

Na základe výslednej vzdialenosti v km treba vo formulároch žiadostí a správ zvoliť príslušné vzdialenostné pásmo.

Konečné rozhodnutie o výške grantu udeleného na cestovanie prijme národná agentúra, ktorá posudzuje žiadosť.

Share this page with your colleagues and friends