Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kalkulator odległości

Narzędzie to nie jest przeznaczone dla osób indywidualnych, aby mogły ustalić kwotę dofinansowania, jaką powinny otrzymać. Kwota ta zależy od różnych czynników, w tym kosztów administracyjnych ponoszonych przez organizacje uczestniczące i agencje krajowe.

Kalkulator odległości przeznaczony jest dla organizacji uczestniczących w programie Erasmus+, aby mogły obliczyć długość trasy w celu dofinansowania kosztów podróży uczestników programu.

W zależności od odległości wyrażonej w km należy w formularzach wniosków i sprawozdań wybrać odpowiedni przedział odległości.

Ostateczną decyzję w kwestii kwoty dofinansowania związanego z długością trasy podejmie agencja narodowa rozpatrująca dany wniosek.

Share this page with your colleagues and friends