Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Δήλωση περί ιδιωτικότητας

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Καταχώριση οργανισμών, έντυπα αίτησης και EPlusLink

Η παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής: Επιτροπή) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και να σέβεται την ιδιωτική ζωή σας. Η Επιτροπή συλλέγει και επεξεργάζεται περαιτέρω προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001).

Στην παρούσα δήλωση περί ιδιωτικότητας επεξηγείται ο λόγος για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα σας, ο τρόπος συλλογής, διαχείρισης και διασφάλισης της προστασίας όλων των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εν λόγω πληροφορίες, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, στη δήλωση παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για να ασκείτε τα δικαιώματά σας, καθώς και του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Οι πληροφορίες σχετικά με την πράξη επεξεργασίας με τίτλο «Καταχώριση οργανισμών, έντυπα αίτησης και EPlusLink»: παρουσιάζεται κατωτέρω η καταχώριση και η διαχείριση των πληροφοριών των οργανισμών, η διαχείριση των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τις οποίες αναλαμβάνει η ΓΔ EAC.Β.4.

Γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Σκοπός της πράξης επεξεργασίας.

Η ΓΔ EAC συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό:

 • να δίνεται η δυνατότητα στους οργανισμούς να καταχωρίζονται σε μητρώο έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στις δράσεις του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί
 • να ταυτοποιεί τους αιτούντες οργανισμούς που ζητούν επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί
 • να διευκολύνει την υποβολή αιτήσεων στους διάφορους τύπους αποκεντρωμένων δράσεων του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
 • να διαχειρίζεται τις διαδικασίες επιλογής των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, τις οποίες διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί
 • να καταρτίζει ανώνυμες στατιστικές σχετικά με τους καταχωρισμένους οργανισμούς, τους αιτούντες οργανισμούς, τους δικαιούχους, τα έργα, τους εταίρους και τους συμμετέχοντες
 • να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες που σχετίζονται με την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την υποβολή εκθέσεων και τον λογιστικό έλεγχο
 • να αξιολογεί τον αντίκτυπο που έχει στους δικαιούχους οργανισμούς η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και να αποκτά καλύτερη γνώση των συμμετεχουσών ομάδων προκειμένου να προσαρμόζονται οι στρατηγικές προσέγγισης με τη χρήση ερωτηματολογίων και άλλων τεχνικών
 • να διαδίδει τα αποτελέσματα των έργων μέσω των κατάλληλων εργαλείων ΤΠ (πλατφόρμα αποτελεσμάτων έργων) του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, για τα οποία θα ζητείται ρητή και εν γνώσει συναίνεση των υπεύθυνων επικοινωνίας πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας τους·
 • να διαβιβάζει δεδομένα σε σύστημα διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης (OLS), ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση των αδειών γλωσσικής κατάρτισης για μεμονωμένους συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας
 • να μεταδίδει δεδομένα σχετικά με την πιστοποίηση και το σήμα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, για τα οποία θα ζητείται ρητή και εν γνώσει συναίνεση των υπεύθυνων επικοινωνίας πριν από τη δημοσίευση των στοιχείων επικοινωνίας τους·

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε για την κατάρτιση προφίλ.

Ποια είναι η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διότι:

 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος δημοσίου συμφέροντος ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο ή τον οργανισμό της Ένωσης
 • η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.
 • Οι πράξεις επεξεργασίας είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπονται στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1288/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/EK, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/EK
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1475 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1293/2013 και της απόφασης αριθ. 1313/2013/ΕΕ

Τα δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο της επεξεργασίας δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τους Περιορισμούς (άρθρο 25) και για την Προηγούμενη διαβούλευση (άρθρο 40) που περιέχονται στον κανονισμό 2018/1725.

Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω;

Για τους σκοπούς της παρούσας πράξης επεξεργασίας, η ΓΔ EAC συλλέγει τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τον υπεύθυνο επικοινωνίας ενός καταχωρισμένου οργανισμού και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες, καθώς και προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο και τους υπεύθυνους επικοινωνίας των οργανισμών που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ή συμμετέχουν σε ένα σχέδιο:

 • φύλο
 • όνομα
 • επώνυμο
 • τμήμα
 • θέση στον οργανισμό
 • επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • κύριο τηλέφωνο
 • οδός και αριθμός

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι υποχρεωτική για την καταχώριση του οργανισμού σας και τη διεκπεραίωση των αιτήσεων χρηματοδότησης.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η ΓΔ EAC διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού της συλλογής ή της επεξεργασίας.

 • Καταχώριση οργανισμών. Τα δεδομένα των οργανισμών που συμμετέχουν σε έργα διαγράφονται 10 έτη μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο έκλεισε το τελευταίο έργο στο σχετικό πρόγραμμα (αυτό ορίζεται από την τελευταία οικονομική συναλλαγή μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού και του δικαιούχου οργανισμού), εκτός εάν ο οργανισμός συμμετέχει σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Επιπλέον, κάθε 3 έτη, τα στοιχεία των οργανισμών που δεν υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης ούτε συμμετείχαν σε έργο κατά την εν λόγω περίοδο θα διαγράφονται.
 • Έντυπα της αίτησης. Τα δεδομένα θα διαγράφονται 5 έτη μετά την προθεσμία υποβολής της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
 • EPlusLink. Τα προσωπικά δεδομένα θα ανωνυμοποιούνται 10 χρόνια μετά το τέλος του έτους κατά το οποίο έκλεισε το τελευταίο έργο στο σχετικό πρόγραμμα (αυτό ορίζεται από την τελευταία οικονομική συναλλαγή μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού και του δικαιούχου οργανισμού).

Η υποχρέωση αξιολόγησης του αντικτύπου των προγραμμάτων, όπως προβλέπεται στις αποφάσεις για τη θέσπιση του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, δεν απαιτεί τη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πώς προστατεύουμε και φυλάσσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Επιτροπή (σε κεντρικούς διακομιστές). Τα δεδομένα EPlusLink αποθηκεύονται επίσης σε βάση δεδομένων που φιλοξενείται σε κάθε εθνικό οργανισμό (που περιέχει τα δικά τους δεδομένα).

Όλες οι πράξεις επεξεργασίας εκτελούνται σύμφωνα με την απόφαση (EΕ, Ευρατόμ) 2017/46 της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Επιτροπή εφαρμόζει σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ζητημάτων ασφάλειας στο διαδίκτυο και των κινδύνων απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε δεδομένα, λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου που παρουσιάζει η επεξεργασία και της φύσης των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Μεταξύ των οργανωτικών μέτρων συγκαταλέγεται η περιορισμένη πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που δίνεται αποκλειστικά και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που έχουν νόμιμη ανάγκη γνωστοποίησης για τους σκοπούς της εν λόγω πράξης επεξεργασίας.

Οι εθνικοί οργανισμοί πρέπει να εγκρίνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε ποιους κοινοποιούνται;

Το ποιος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και το σε ποιον γνωστοποιούνται εξαρτάται από το πού διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο είδη διαβιβάσεων δεδομένων, τα οποία εξασφαλίζουν διαφορετικό επίπεδο προστασίας:

 1. Διαβιβάσεις δεδομένων σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες για τις οποίες η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περί επάρκειας διασφαλίζοντας επαρκές επίπεδο προστασίας. 
 2. Διαβιβάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες για τις οποίες δεν υπάρχει απόφαση επάρκειας της Επιτροπής και το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων σας όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμο με τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σε περίπτωση διαβίβασης προσωπικών δεδομένων εντός της ΕΕ/του ΕΟΧ και σε χώρες με απόφαση περί επάρκειας

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στο προσωπικό της Επιτροπής που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση της εν λόγω πράξης επεξεργασίας και σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σύμφωνα με την αρχή της «αναγκαίας γνωστοποίησης». Το εν λόγω προσωπικό δεσμεύεται από νόμιμες υποχρεώσεις και, εφόσον απαιτείται, από πρόσθετες συμφωνίες τήρησης του απορρήτου.

Εκτός των οργάνων της ΕΕ, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι εξής:

 • εσωτερικό προσωπικό των εθνικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με τη διαχείριση του Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
 • εξουσιοδοτημένοι χρήστες εξωτερικών συνεργατών στους οποίους έχει αναθέσει η Επιτροπή την παροχή υπηρεσιών
 • σε περίπτωση λογιστικού ελέγχου: εξωτερικοί ελεγκτές
 • εξωτερικός συνεργάτης μέσω της OLS
 • η ορισθείσα ασφαλιστική εταιρεία (για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης)

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν κοινοποιούνται σε κανέναν τρίτο, παρά μόνο στον βαθμό και για σκοπό που ενδεχομένως επιβάλλεται εκ του νόμου.

Διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες:

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ για την οποία δεν υπάρχει απόφαση περί επάρκειας (συμπεριλαμβανομένων των χωρών του προγράμματος — Τουρκία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία), εάν εμπίπτετε σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή εξουσιοδοτημένος χρήστης καταχωρισμένου οργανισμού ή ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος οργανισμού που υποβάλλει αίτηση ή συμμετέχει σε έργο που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί από την Τουρκία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία
 • είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος οργάνωσης που υπέβαλε εσφαλμένα αίτηση σε εθνικό οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ, ενώ θα έπρεπε να είχε υποβληθεί στον εθνικό οργανισμό στην Τουρκία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία· στην περίπτωση αυτή, η αίτηση (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας δεδομένων) προωθείται σε αυτούς τους εθνικούς οργανισμούς
 • είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος οργάνωσης από την Τουρκία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία που υποβάλλει αίτηση ή συμμετέχετε σε έργο ΚΑ2 το οποίο διαχειρίζεται εθνικός οργανισμός στην ΕΕ/στον ΕΟΧ
 • είστε μέλος προσωπικού του Erasmus + ή εθνικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
 • είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αιτούντος οργανισμού, ο οποίος παρείχε πρόσβαση στην αίτηση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τρίτη χώρα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα παρέχεται στους ακόλουθους οργανισμούς από την τρίτη χώρα:

 • σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό των εθνικών οργανισμών Τουρκίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας (εάν είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή ο εξουσιοδοτημένος χρήστης καταχωρισμένου οργανισμού ή ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος οργανισμού που υποβάλλει αίτηση ή συμμετέχει σε έργο που διαχειρίζονται οι εν λόγω εθνικοί οργανισμοί, είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος οργάνωσης που υπέβαλε εσφαλμένα αίτηση σε εθνικό οργανισμό στην Τουρκία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία, ενώ θα έπρεπε να είχε υποβληθεί σε εθνικό οργανισμό σε κράτος μέλος της ΕΕ/του ΕΟΧ, είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή νόμιμος εκπρόσωπος οργανισμού από την Τουρκία, τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία που υποβάλλει αίτηση ή συμμετέχει σε έργο ΚΑ2 το οποίο διαχειρίζεται εθνικός οργανισμός στην ΕΕ/στον ΕΟΧ, είστε μέλος προσωπικού εθνικού οργανισμού).
 • εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από οργανισμό τρίτης χώρας (αν είστε ο υπεύθυνος επικοινωνίας ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αιτούντος οργανισμού, ο οποίος παρείχε πρόσβαση στην αίτηση σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τρίτη χώρα)

Στην περίπτωση αυτή, το επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων εξαρτάται από τη νομοθεσία ή την πρακτική της εν λόγω τρίτης χώρας. Ωστόσο, τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων ενδέχεται να μην είναι ισοδύναμα με εκείνα σε χώρα της ΕΕ/του ΕΟΧ ή σε χώρα με απόφαση επάρκειας. 

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε δεν θα δοθούν σε κανένα άλλο μέρος που βρίσκεται σε τρίτη χώρα εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, παρά μόνο στον βαθμό και για τον σκοπό που ενδέχεται να απαιτείται από το εθνικό δίκαιο της εν λόγω χώρας.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Ως «υποκείμενο των δεδομένων» έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ (άρθρα 14-25) του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725, ιδίως το δικαίωμα πρόσβασης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων και το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και, σε περίπτωση που οι αντιρρήσεις σας γίνουν αποδεκτές, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας επικοινωνώντας με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, ή σε περίπτωση διαφωνίας, με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν χρειαστεί, μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας τους παρέχονται στο σημείο 9 κατωτέρω.

Αν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο μίας ή περισσότερων συγκεκριμένων πράξεων επεξεργασίας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε την περιγραφή τους [δηλ. τα στοιχεία αναφοράς τους σύμφωνα με την ενότητα 10 («Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;») κατωτέρω] στην αίτησή σας.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, Διοικητική Μονάδα B.4 – Συντονισμός Erasmus+

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725 ή αν έχετε παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στη διεύθυνση eu-erasmus-esc-personal-data@ec.europa.eu.

Εκτός των ανωτέρω μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους εξής:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) σχετικά με ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.

Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ)

Έχετε το δικαίωμα προσφυγής (δηλ. μπορείτε να υποβάλετε ένσταση) στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων αν κρίνετε ότι, λόγω της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, παραβιάστηκαν τα δικαιώματά σας που απορρέουν από τον κανονισμό (EΕ) 2018/1725.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες;

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της Επιτροπής δημοσιεύει το μητρώο όλων των πράξεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που διενεργεί η Επιτροπή και οι οποίες έχουν τεκμηριωθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές μέσω του μητρώου του υπευθύνου προστασίας δεδομένων.

Η παρούσα πράξη επεξεργασίας έχει συμπεριληφθεί στο δημόσιο μητρώο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων με τον ακόλουθο αριθμό καταχώρισης: DPR-EC-01069.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο Erasmus + και στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορείτε να βρείτε στη σελίδα Erasmus+ και προστασία δεδομένων.